Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty posługujesz się tak prostymi znakami, aby mnie zbawić, że aż czasem ciężko w to uwierzyć. Pomóż mi patrząc na krzyż dostrzec Twą nieskończoną miłość, z jaką oddałeś za mnie życie. Naucz mnie widzieć delikatny blask zmartwychwstania w tych miejscach, które już dawno we mnie umarły. Obudź na nowo wiarę, nadzieję i miłość w moim sercu. Święta Rito, ty zawierzyłaś Panu swą codzienną drogę, niezależnie od tego, gdzie cię poprowadzi. Wiedziałaś, że On oddał ci Siebie całego, wraz ze wszystkim, co usłyszał od Ojca. Prowadź mnie do takiego zjednoczenia z Nim, aby Trójca Święta znajdowała w mej duszy mieszkanie, w którym będzie wciąż przebywać. Amen.Czytaj więcej

Boski Twój Oblubieniec, o święta Rito, chcąc Cię bardziej uświęcić i uczynić podobną do Siebie, dopuścił, byś dotknięta była przez ostatnie cztery lata Twego życia ciężką chorobą. Zostawiłaś nam  wspaniały przykład poddania się woli Bożej i cierpliwości. Przykrą tylko była dla Ciebie myśl, że jesteś ciężarem dla swych sióstr zakonnych. Zapowiedź bliskiego wyzwolenia z więzienia ciała i przejścia do wiecznej ojczyzny napełniła twe serce radością. Oddałaś piękną swą duszę w ręce Jezusa, Oblubieńca swego. Cóż się stanie z nami w chwili śmierci? Z nami, którzy nie umiemy i nie chcemy znieść spokojnie żadnej choroby? Miej litość nad nami, o święta Rito! Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. V. NaznaczyłeśCzytaj więcej

Chciałabym opowiedzieć o moich trudnych przeżyciach, których doświadczyłam w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Postaram się opisać wszystko dokładnie. Może komuś da to nadzieję i wiarę w siłę modlitwy, tak jak mi, gdy czytałam świadectwa innych osób. Mam 26 lat i dwa miesiące temu pojawiły mi się dwa, twarde guzy w piersi. Jak najszybciej umówiłam się na usg, co w czasach kwarantanny nie było łatwe. Pani wykonująca badanie stwierdziła, że wygląda to źle i niezwłocznie muszę udać się z tym do poradni chorób piersi. I trzeba wykonać biopsję. Byłam przerażona, zwłaszcza, że skala jaką wpisała mi na wyniku badań wskazywała, że szacunkowe ryzyko, że jest to zmiana złośliwa wynosiła 50-95% (BIRADS4c). Pewnego dnia weszłam do pokoju, gdzie był włączony telewizor i szedł jakiś program. Pooglądałam chwilkę i okazało się, że to o św. Ricie. Pomyślałam, że to jakiś znak i postanowiłamCzytaj więcej

Nie wiem czy to już świadectwo czy jeszcze podziękowanie. Moje małżeństwo od długiego czasu przechodzi poważny kryzys. Żona chce odejść i się rozwieść.. próbowałem wszystkich możliwych sposobów, by ratować nasz związek. Mamy 2 synków. Na św. Ritę natknąłem się jakiś rok temu pomodliłem się kilka razy ale zignorowałem temat, bo w sumie nie bardzo wierzyłem że to pomaga. Od pół roku sypie się wszystko lawinowo. W styczniu lub grudniu – nie pamiętam dokładnie – znowu natknąłem się na św. Ritę, lecz tym razem podszedłem do sprawy poważnie – z wiarą i nadzieją zacząłem modlić się i prosić o łaskę uratowania mojego małżeństwa.. Każdego 22 dnia miesiąca jestem na nabożeństwie ku Jej czci (w mojej parafii mamy Jej relikwie), modlę się nowennami, litanią, modlitwą codzienną i innymi różnymi. Jak na razie moje małżeństwo jeszcze istnieje więc ufam i wierzę że Św. RitaCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wyprowadzasz mnie z każdego więzienia, do jakiego sam siebie wtrąciłem swoimi nieuporządkowanymi pragnieniami, egoizmem i dbaniem bardziej o opinię innych niż Twoją. Proszę, uwolnij mnie od tego wszystkiego, co mnie zniewala. Skrusz te kajdany mego serca i daj mi łaskę życia w każdej chwili na Twoją chwałę. Święta Rito, ty codziennie przyjmowałaś dar Ducha Świętego, który był dla ciebie Pocieszycielem w chwilach trudnych, Adwokatem w momentach bezpodstawnych oskarżeń, Mocą w sytuacjach, które cię przerastały. Uproś mi postawę oparcia się całkowicie na  Jego łasce, abym już nie polegał jedynie na swoich siłach. Amen.Czytaj więcej

Święta Rito, Ty całą duszą pragnęłaś podzielić boleść cierniowej korony Chrystusa i zostałaś wysłuchana. Boski Oblubieniec w nagrodę Twego współczucia i miłości, z jaką rozważałaś Jego mękę, zranił Cię cudownie w czoło cierniem Swej korony. Do końca życia, to jest lat piętnaście nosiłaś tę ranę na czole, dziękując Chrystusowi za tę wielką łaskę. My zaś, zamiast znosić cierpliwie nasze krzyże i troski, smucimy się i narzekamy. O święta Rito uproś nam u Jezusa łaskę cierpliwego znoszenia wszystkich utrapień doczesnych, abyśmy, przez modlitwę i poddanie się woli Bożej, stali się godnymi wraz z Tobą radować się w wieczności. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. V. Naznaczyłeś Panie sługę TwojąCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty wybierasz mnie na apostoła Dobrej Nowiny, abym niósł Ją wszędzie tam, dokąd mnie poślesz. Daj mi łaskę głoszenia Twojej nieskończonej miłości, jaką obdarzasz każdego człowieka bez wyjątku. Niech Twoje Miłosierdzie stanie się dla mnie ucieczką w każdej trudniejszej chwili i nadzieją w sytuacjach, które wydają się być bez wyjścia. Święta Rito, ty nie załamałaś się w wierze pomimo trudnych doświadczeń, jakie cię spotykały, bo przyjmowałaś codziennie dar Ducha Świętego, jaki zsyłał ci Pan. Pomóż mi otworzyć moje serce na wszystko, co Bóg dla mnie w Swojej dobroci przewidział. Amen.Czytaj więcej

Podziwem przejęci rozważamy, o święta Rito, Twe życie, które było jakby ciągłą modlitwą. Ciało Twe umartwiałaś postami, krótkie chwile snu spędzałaś na twardym posłaniu. Wszystkie umartwienia podejmowałaś dla zwalczenia pożądliwości. My często postępujemy zupełnie przeciwnie. Zamiast uciekać się do modlitwy i pokuty, szukamy uciech, które nas odwracają od Boga. Dziś jednak, uznając konieczną potrzebę pokuty i modlitwy, błagamy Cię o święta Rito, abyśmy walcząc z naszymi wadami, wyrzekli się ich na zawsze i stali się godnymi cieszyć się wraz z Tobą szczęściem wiecznym w niebie. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. V. Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, zapraszam Cię dziś do mojego serca, abyś był jego jedynym królem. Bądź zawsze pierwszy w moim życiu. Niech moja dusza stanie się Twoim sanktuarium, w którym będzie Ci dobrze przebywać. Wypal z niej wszystko, co przeszkadza mi widzieć Twoją obecność w każdym wydarzeniu, które mi dajesz. Daj mi łaskę pełnienia dobra, nawet wtedy, gdy cierpię. Święta Rito, ty kochałaś Jezusa całym swym sercem, dlatego chętnie wypełniałaś w swym życiu testament, jaki ci zostawił – przykazanie miłości Boga i bliźniego. Uproś mi dar Ducha Świętego, abym zawsze przebywał w jedności z Ojcem Niebieskim. Niech moje serce nieustannie będzie zanurzone w Jego miłości. Amen.Czytaj więcej

Od dzieciństwa znałaś, o święta Rito, niebezpieczeństwa nędznej natury ludzkiej, jak pycha, uganianie za marnym interesem i zmysłowość – i wstrętem do tego złego byłaś przepełniona. Błagałaś gorąco Pana Jezusa, byś mogła być przyjętą do klasztoru, i pomimo trzykrotnej odmowy, prawie cudownie przyjętą zostałaś. Bóg uczynił zadość Twoim pragnieniom, pożegnawszy ostatecznie świat, związałaś się na wieki z Jezusem ślubami ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. O szczęśliwa święta Rito, wejrzyj na nas jęczących pod ciężarem namiętności i grzechów, które nas prowadzą do wiecznej zguby. Wybłagaj nam, o święta Rito, u Twego Jezusa, łaskę rozmiłowania się w dobrach niebieskich i wyrzeczenia się tego zgubnego świata, abyśmy kiedyś oczyszczeni z grzechów, oświeceni na umyśle i pałający serdeczną miłością ku Bogu, mogli zasłużyć sobie na nagrodę przyobiecaną tym, którzy umieli wzgardzić fałszywymi i marnymi dobrami tego świata.Czytaj więcej