Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże Ty stworzyłeś wszystko tak pięknym i dobrym. Mnie również powołałeś do istnienia poprzez swoje Słowo. Tchnij na nowo we mnie swego Ducha Świętego, aby uzdrowił moje serce z postrzegania wszędzie jedynie zła. Pomóż mi zobaczyć jak wiele dookoła mnie jest dobra, które mi dajesz za darmo. Oderwij moje oczy od grzechu i nieprawości. Święta Rito, oblubienico Jezusa, na którego czekałaś codziennie z radosnym sercem, naucz mnie tak oczekiwać Jego przyjścia, żeby zmieniało ono moje życie. Uproś mi łaskę dostrzegania tego, co jest najważniejsze i porzucenia rzeczy mniej istotnych. Pomóż mi ukształtować odpowiednią hierarchię wartości w moim życiu. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, tak łatwo ulegam zwątpieniu w wierze; tak ciężko mi trwać w ufności Tobie. A przecież Ty zwyciężyłeś już każdy mój mrok, wszelką moją śmierć. Pomóż mi uwierzyć. Proszę, Jezu, przymnóż mi wiary w Twoją Miłość, Moc i Dobroć Twego Najświętszego Serca. Święta Rito, ty doświadczyłaś śmierci wszystkich swoich bliskich, pociesz tych, którzy opłakują dziś swoich zmarłych. Uproś i dla mnie łaskę pociechy oraz niesienia innym tego umocnienia, jakim jest pewność Dobrej Nowiny o Zmartwychwstaniu. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, tylko w Tobie cała moja nadzieja i ufność. Twoja łaska czyni ze mnie to dziecko Boże, które jest tak umiłowane przez Ojca. Pokazuj mi obecność Twojego Miłosierdzia w każdej sytuacji, jaka mnie spotyka, szczególnie w tych, które są najtrudniejsze – gdy doświadczam ubóstwa, małości, niesprawiedliwości, smutku, niepokoju i prześladowań. Niech moc Twojej łaski rozbłyśnie w każdym z tych zranień i prowadzi mnie do odkrywania Ciebie. Święta Rito, powierniczko moich trosk, bądź przy mnie we wszystkich ciężkich, ale i radosnych chwilach. Uproś mi łaskę świętości, czyli bycia blisko Boga. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, nie ma takiego człowieka czy wydarzenia, które mogłoby mnie oddzielić od Twojej Miłości. Ty nigdy nie zostawiasz mnie samego, ale nawet w największym cierpieniu idziesz ze mną, prowadząc za rękę przez ciemną dolinę. Proszę, daj mi łaskę wiernej ufności w Twoją delikatną i cichą obecność w każdej sytuacji. Święta Rito, często za dobroć, jaką okazywałaś drugiemu człowiekowi, otrzymywałaś gorzkie słowa braku zrozumienia. Naucz mnie bardziej słuchać Boga niż obgadywania czy docinków tych, z którymi się spotykam. Uproś mi dar uwolnienia mego serca od lęku, który jeszcze pojawia się na widok trudności. Ucz mnie zupełnego oddania się woli Ojca. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jesteś litościwy dla słabych i grzesznych. Spraw, abym potrafił dostrzec marną kondycję mego serca, które mimo wszystko pragnie odpowiedzieć na Twoją Miłość. Ześlij mi Swojego Ducha, aby modlił się w mojej duszy, szczególnie wtedy, gdy tak ciężko przychodzi mi znaleźć odpowiednie słowa. Pokaż mi jak po prostu trwać w Twej obecności. Święta Rito, wierna Bogu w każdej najdrobniejszej czynności, ty nie wybierałaś sobie zaszczytnego miejsca czy lepszych rzeczy lecz umiałaś poprzestawać na tym, co małe. Uproś mi łaskę stawania w takiej pokorze, abym całą swoją wartość dostrzegał w głębi Najświętszego Serca Jezusa. Amen.Czytaj więcej

Dziękuję Ci, Święta Rito za łaskę uzdrowienia mojej żony Katarzyny z choroby nowotworowej piersi. W badaniu mammografii piersi 12-09-2019 stwierdzono zmiany nowotworowe w obydwu piersiach. Rozpoczęliśmy modlitwę za wstawiennictwem Świętej Rity. Następne badanie rezonansem magnetycznym 8-10-2019. W obydwu piersiach zmiany nowotworowe zniknęły. Lekarz stwierdził, że żona jest zdrowa. Dziękuję Ci Panie Boże, że dałeś światu tak potężną orędowniczkę. Święta Rito kochamy Cię. Dariusz   Dodaj swoje podziękowanie lub świadectwo Doświadczyłeś (doświadczyłaś) szczególnej łaski za Jej przyczyną? Podziel się tym z nami! Niech Twoje słowa umocnią tych, którzy teraz znajdują się w trudnej sytuacji. Napisz nam o Twoim doświadczeniu, choćby kilka zdań (kliknij obrazek, aby przejść do formularza)Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty wrzucasz w moje serce ziarno Słowa, aby wykiełkowało z niego Twoje Królestwo. Naucz mnie dbać o powierzony mi skarb, abym w pokorze ducha potrafił dostrzegać i głosić Twoje tajemnice. Otul mnie Swoim ramieniem i pomóż zwracać uwagę na sprawy z pozoru błahe, jakie stawiasz przede mną ku nawróceniu serca. Święta Rito, ty wiele wycierpiałaś w życiu – począwszy od śmierci najbliższych, poprzez odrzucenie, aż po fizyczny ból. Pokaż mi jak znosić cierpliwie to, co otrzymuję i widzieć pośród łez twarz Chrystusa, który mnie nigdy nie zostawia w tym cierpieniu. Ożyw w moim sercu nadzieję na zbawienie. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, nie jestem już dla Ciebie kimś obcym, ale najdroższym dzieckiem, któremu dajesz w posiadanie Twoje Królestwo. Tylko Ty masz moc mogącą uzdrowić moje serce. Bądź prawdziwym kamieniem węgielnym każdego mojego czynu. Właśnie dziś – niech każdy mój gest będzie dla Ciebie, a myśl o Tobie. Spraw, by moje ciało było zawsze Twoją Świątynią. Święta Rito, ty już w dzieciństwie uprosiłaś cud uzdrowienia dla chorego sąsiada, naucz mnie takiej ufności w miłosierdzie Boga. Niech Jego moc przenika moje serce i działanie. Spraw, aby modlitwa była prawdziwym źródłem mojego istnienia, abym czerpał z niej siły do życia w codzienności. Amen.  Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, codziennie na nowo staję do walki z moimi wadami, niedoskonałościami – z tym wszystkim, co oddala mnie od Twego Serca. Naucz mnie nie troszczyć się zbytnio o to jak postrzegają mnie inni, ale daj mi ducha skruchy, abym potrafił stanąć w pokorze przed Twoim Obliczem i przyznać się do wszystkich popełnionych błędów. Święta Rito, ty całym swoim życiem głosiłaś bliźnim przede wszystkim słowo pojednania. Nieustającą gorliwością o Boże Królestwo nauczyłaś innych wybaczania zadanych wzajemnie ran. Pomóż mi tak wytrwale dążyć do odkrywania Bożego Miłosierdzia w mojej historii i w codzienności tych, których spotykam. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, jak bardzo moje serce wciąż jest obciążone światowymi pożądaniami. Bardzo chciałbym czynić dobro, a jednak nie potrafię. Daj mi, proszę, łaskę stawania w prawdzie wobec Ciebie i cierpliwości do swoich słabości. Pomóż mi nie zniechęcać się trudnościami, lecz codziennie na nowo podejmować drogę do Twego Serca. Święta Rito, ty wiedziałaś, że jesteś świątynią Bożego Ducha, który sprawił w Tobie wielkie dzieła. Naucz mnie dostrzegać Jego działanie we wszystkim, co mnie spotyka. Otwieraj moje oczy na tą nieustanną i cichą obecność. Niech Jego Tchnienie wywraca moje dotychczasowe myślenie o świecie na Bożą stronę. Amen.Czytaj więcej