Znak krzyża: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Następnie: Ojcze nasz w intencji Rodziny Augustiańskiej Zapowiedź tajemnicy, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Święta Rito, naucz nas kochać. Cecha na dziś: delikatność Tajemnica pierwsza: Dzieciństwo św. Rity Święta Rito, od początku jedną z twoich cnót była delikatność działania. Tego uczył cię sam Pan, choćby dokonując po cichu cudu uzdrowienia sąsiada nad twą kołyską. Ucz mnie takiej delikatności w codziennych czynnościach, aby pozostawały w Bożym ukryciu przed innymi. Tajemnica druga: Młodość św. Rity Święta Rito, byłaś delikatną młodą dziewczyną, która swoją postawą wobec innych i sposobem bycia spowodowała, że zakochał się w tobie twój przyszły mąż. To właśnie cichość i łagodność działania byłyCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, Ty często przysyłasz mi swoich aniołów z dobrym słowem i uczynkiem, a mi tak ciężko odnaleźć w nich Twoje działanie. Uzdrów proszę moje serce i nakłoń je do posłuszeństwa Twoim natchnieniom. Daj mi łaskę wiary w to, że to Ty właśnie Sam przychodzisz do mnie w każdej chwili, nawet jeśli tego nie dostrzegam. Dziękuję Ci za Twoją wierność. Święta Rito, ty byłaś ogromną radością i weselem dla twoich rodziców. Stałaś się znakiem dla wielu wątpiących i szukających pomocy ludzi. Bądź i dla mnie takim świadkiem wiary, który prowadzi mnie codziennie do stóp Jezusa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

„Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.” Jk 5, 7a. 8 Panie, Ty masz niesamowitą cierpliwość do mnie, pomimo moich ciągłych upadków, nieustannych powrotów do utartych ścieżek grzechu, popełnianych każdego dnia błędów i zaniedbań. A mi tak bardzo brakuje cierpliwości zarówno do siebie, jak i do drugiego człowieka. Często też trudno jest mi oczekiwać na Twoje działanie i próbuję wciąż w nowy sposób wywierać presję na Twoją wolę. W Swej wielkiej Mądrości każesz mi często czekać, uzbroić się w cierpliwość. Daj mi, proszę, łaskę trwania w Tobie i otwieraj me oczy na Twoje przychodzenie. Święta Rito, ty cierpliwie chodziłaś od jednej rodziny do drugiej, próbując pogodzić je ze sobą. Pomimo wielu trudności, niezrozumienia, wciąż cierpliwie trwałaśCzytaj więcej

Znak krzyża: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Następnie: Ojcze nasz w intencji Rodziny Augustiańskiej Zapowiedź tajemnicy, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Święta Rito, naucz nas kochać. Cecha na dziś: świadectwo wiary Tajemnica pierwsza: Dzieciństwo św. Rity Święta Rito, ciebie od najmłodszych lat wiary uczyli rodzice, którzy zawsze byli wiernymi świadkami Boga. Nie odeszli od Niego nawet wtedy, gdy pozornie nie wysłuchiwał ich próśb. Ucz mnie trwania w wierze w momentach mojego niedowiarstwa. Tajemnica druga: Młodość św. Rity Święta Rito, czerpiąc siły z modlitwy jako osobistego spotkania z Jezusem stawałaś się świadkiem wiary dla innych młodych ludzi. Od początku prowadziłaś ich zawsze do Boga, do poznania miłości i pokoju. Ucz mnieCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jesteś Emmanuelem, czyli Bogiem z nami – zawsze obecnym, pamiętającym i kochającym. Powołałeś mnie do swojej służby – niesienia Dobrej Nowiny innym. Spraw, bym dostrzegał tę najpiękniejszą Nowinę o Twojej Miłości w każdej chwili dnia i dzielił się Nią z innymi. Święta Rito, przebywająca w nieustannej Obecności Pana, usuń z mego serca lęk przed zaufaniem Bogu do końca. Ucz mnie dokonywania rzeczy po ludzku niemożliwych w Jego Imię. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

„Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana.” Ps 27, 14 Jezu, Ty dajesz mi źródło, przy którym mogę nabrać Ducha Męstwa do trwania. Ty sam wiesz jak ciężko jest mi wytrwać cierpliwie w oczekiwaniu na Twoją łaskę. Jak wiele alternatywnych planów wymyślam, ile próbuję zrealizować na własną rękę. Daj mi więc z Twego Serca dar mężnego oczekiwania nie tylko na Twoje podarunki, ale przede wszystkim na Ciebie samego. Udziel mi łaski tęsknoty za Tobą, abym odważnie trwał na czuwaniu, nawet wtedy, gdy wydaje mi się, że już nie przyjdziesz. Święta Rito, po śmierci najbliższych odżyło w twym sercu pragnienie wstąpienia do klasztoru. Siostry postawiły jednak warunek – zwaśnione rody musiały się pogodzić. Ileż odwagi, męstwa, samozaparcia wymagało od ciebie to wyzwanie. Nie zawahałaś się jednak przed jego realizacją, boCzytaj więcej

Znak krzyża: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Następnie: Ojcze nasz w intencji Rodziny Augustiańskiej Zapowiedź tajemnicy, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Święta Rito, naucz nas kochać. Cecha na dziś: piękno Tajemnica pierwsza: Dzieciństwo św. Rity Święta Rito, jak bardzo piękny był dla twoich rodziców dzień twoich narodzin. Było to przecież spełnienie ich najskrytszych pragnień i próśb zanoszonych do Boga. Ukazuj mi piękno codziennych narodzin do nowego życia w Panu. Tajemnica druga: Młodość św. Rity Święta Rito, jako młoda dziewczyna często spędzałaś wiele chwil na łonie natury, podziwiając piękno stworzenia dane nam przez Pana. Wznosiłaś często swą duszę w dziękczynnej modlitwie za tak wielkie dary. Ukazuj mi pięknoCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, to w mojej słabości i niewierności, najpełniej widać Twoją moc. Ty otaczasz mnie opieką i ratujesz w tych chwilach najtrudniejszych. Spraw, by w moim sercu i otoczeniu rozkwitał Twój pokój. Przyjdź do mego serca! Święta Rito, ty nigdy nie wątpiłaś w wierność Pana, uproś mi dar przemiany mojego bólu i płaczu w radosny taniec na Jego cześć. Ucz mnie niezachwianej ufności w przymierze pokoju, jakie On mi ofiaruje. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

„Jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?” Mt 26, 40b Panie, Ty wiesz, jak często deklaruję Ci swoją miłość i wierność, a potem upadam. Moja dusza skłonna jest nawet do największych wyrzeczeń, ale niestety przyciąga ją ku ziemi słabe ciało. Bez Twojej łaski niczego nie mogę uczynić – nawet jednego kroku na Twą chwałę. Ty czuwasz przy mnie stale, nigdy nie nużysz się towarzyszeniem mi. Proszę, Jezu, wzmocnij moje dobre chęci, daj łaskę siły do czuwania przy Twoim kochającym Sercu i rozpoznawania Jego pragnień. Święta Rito, ty wytrwałaś przy Panu nawet w tej trudnej chwili ogromnego cierpienia, jaka cię niespodziewanie spotkała, gdy utraciłaś swych najbliższych. Wciąż zapraszałaś Boga do swego cierpiącego serca, aby w tej godzinie bólu był razem z tobą. Uproś mi łaskę czuwającej miłości,Czytaj więcej

Znak krzyża: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Następnie: Ojcze nasz w intencji Rodziny Augustiańskiej Zapowiedź tajemnicy, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Święta Rito, naucz nas kochać. Cecha na dziś: radość Tajemnica pierwsza: Dzieciństwo św. Rity Święta Rito, same twoje narodziny były ogromną radością dla rodziców, którzy oczekiwali cię z wielkim utęsknieniem. To oni pokazywali ci jak dziękować Panu za dary, jakie zsyła. Ucz mnie radości pocieszającej drugiego człowieka. Tajemnica druga: Młodość św. Rity Święta Rito, jako młoda dziewczyna tryskałaś radością, zarażając nią również swe otoczenie. Zawsze jednak pamiętałaś, że to nie sukcesy czy dobre samopoczucie, ale łaska Pana jest jej źródłem. Ucz mnie odnajdywania w mymCzytaj więcej