Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: My mamy być światłem Twoim, Jezu, wobec całego świata. Święta Rito, Ty miałaś odwagę przebaczania tym, którzy Cię zranili. Wyproś nam u Pana łaskę przezwyciężania wątpliwości i strachu. Pomóż nam uwierzyć w zwycięstwo Miłości nawet w najtrudniejszych sytuacjach naszego życia. Zapal w naszych sercach światło Chrystusa, które nigdy nie zgaśnie i będzie zawsze rozpalać nasze serca ogniem Jego Miłości. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: „Błogosławieni ubodzy w duchu”, czyli ci, którzy wszystko – całą swą nadzieję – pokładają w Tobie, Jezu. Święta Rito, moja codzienna Towarzyszko na drogach Pana, wspomagaj moją wiarę, miłość i nadzieję swoim wstawiennictwem. Ty jesteś ze mną w każdym moim utrapieniu, pomóż mi w zupełnym nawróceniu serca, abym pokładał całą swoją ufność w Bogu i nie dał się zwieść światowym pożądaniom. Chwała niech będzie Panu za łaski, których udziela mi przez Twoje wstawiennictwo. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty jesteś Panem rzeczy niemożliwych. Ty dajesz nam nadzieję tam, gdzie często już jej brakuje. Święta Rito, ufam Tobie i zawierzam w Twoje ręce każdą chwilę mego życia. Zanieś je wszystkie do Pana. Ty wciąż niesiesz miłość, przebaczenie i nadzieję tam, gdzie jest tylko pustka i rozczarowanie. Uproś mi łaskę, o którą Cię teraz usilnie proszę….  i naucz mnie kochać Pana tak jak Ty. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie Jezu, Ty jesteś źródłem każdej mojej radości i łaski, której doznaję. Pomóż mi każde Słowo, które mi dajesz przechowywać jak Twoja Matka – w moim sercu. Święta Rito, potężna orędowniczko, Ty jesteś blisko mnie podczas każdego mojego utrapienia. Módl się do Pana o pełne nawrócenie mojego serca, abym całkowicie umiał poddać się Jego woli tak, jak Ty umiałaś. Święta Rito, naucz mnie tak kochać bezwarunkowo.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie Jezu, w Swoim przebitym Sercu ukazujesz nam dziś pełnię Twej miłości. Dbasz o nas nawet bardziej niż my sami. Jesteś wciąż blisko nas. Święta Rito, która wciąż na nowo doświadczałaś tej szczególnej Obecności, pomóż mi przyjmować moją codzienność oraz przebaczać tym, którzy mnie zranili. Ty również – na wzór Boskiego Mistrza – doświadczałaś bólu przebitego serca, chroń mnie przed zranieniami i wyproś łaskę uzdrowienia tych, które miały miejsce w przeszłości. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Święta Rito, Ty wiernie słuchałaś Słowa Pana na modlitwie. Ono otwierało Twe serce na prawdziwą Miłość. Naucz nas kochać Boga całym naszym sercem, duszą, umysłem i wszystkimi siłami. Wspomagaj nas w ukochaniu naszych bliźnich. Bądź z nami w każdym naszym utrapieniu i wskazuj ścieżki wierności, po których prowadzi nas Bóg…Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Droga Święta Rito, jesteś blisko nas w naszym cierpieniu. Uwielbiamy Pana w Twoim stygmacie ciernia i znaku róży za Twoją pokorną i prawdziwą miłość do Jezusa Ukrzyżowanego. Pomóż nam uzyskać skruchę za nasze grzechy i kochać Jezusa czynem i prawdą. Niech dziś prowadzą nas słowa św. Augustyna: „Chcesz znaleźć dobro? Bądź dobry, a znajdziesz je…” Modlitwa inspirowana słowami modlitw udostępnianych przez Sanktuarium św. Rity w Cascia (https://www.facebook.com/monasterosantarita/)Czytaj więcej

„Niech Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk.” (Flp 1, 20-21) Codzienne umieranie dla siebie, swoich pragnień i planów, a jednocześnie życie dla Chrystusa prowadzi do zrozumienia tego pozornego paradoksu, że śmierć jest zyskiem. Jeśli Chrystus jest życiem, to śmierć jest tylko bramą do pełni życia! Święta Rito, gdy przeszłaś z tego świata do wieczności, nie opuściłaś tych, którzy już w doczesności dostrzegali twą świętość. Wchodząc w ramiona oczekującego cię Chrystusa, nie poświęciłaś się jedynie kontemplacji Jego Miłości, ale wciąż słuchasz próśb i dziękczynień swoich czcicieli. Święta Rito, dziękuję za twoją cichą obecność w moim życiu. Dziękuję, że tak wielu ludzi obejmujesz swą troską i opieką – szczególnie tych, których bliscy przeszli już przez bramę śmierci. Dziękuję za Zakon Augustiański i wszystkich, którzy szerzą twój kult.Czytaj więcej

“Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny,bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje niebyły obojętne na bóle i jęki bliźnich.” św. Siostra Faustyna „Pan raz powiedział, dwakroć to słyszałem” (Ps 62, 12). Po to mamy dwoje uszu, a tylko jedne usta, aby przynajmniej dwa razy tyle słuchać, ile mówimy. Gdy swoje uszy otworzymy na Słowo Boga, który mówi do nas codziennie – szczególnie poprzez drobiazgi – wtedy dopiero naprawdę wysłuchamy drugiego człowieka. Już nie tylko słyszymy jego „bóle i jęki”, ale słuchamy uważnie jego serca. Docieramy do prawdziwej głębi drugiej osoby. Święta Rito, ty tak nauczyłaś się słuchać bliźniego, że nie tylko za ziemskiego życia to realizowałaś, ale również teraz wysłuchujesz naszych próśb. Daj nam wrażliwe uszy, by nasze serca były otwarte na wołanie braci i sióstr. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

„Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i bardzo pragnę, aby już zapłonął” (Łk 12,49) Tym Ogniem, który Chrystus przyszedł rzucić na ziemię, jest Duch Święty czyli Pełnia Miłości. Święta Rito, całe twoje życie było dążeniem do odkrywania tej Pełni, która nieustannie rozpalała cię ogniem Miłości. Byłaś pochodnią Oblubieńca, swoją codzienną cierpliwością i wiernością, wskazującą wciąż na Pana. Jak lampka wieczysta przy Tabernakulum, tak ty trwałaś każdego dnia przez wiele godzin w Jego Obecności, jednocześnie ukazując Ją swym bliskim. Święta Rito, dziękuję ci za pomoc w rozeznawaniu powołania wszystkim młodym ludziom, uciekającym się do twojego wstawiennictwa. Dziękuję za to, iż nieustanie wprowadzasz również mnie w Obecność Chrystusa. Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…. Święta Rito, trwająca w płomieniu Bożej Miłości, naucz nas kochać. Módlmy się: Dziękuję Ci,Czytaj więcej