Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, czasem proszę Cię o jakieś spektakularne cuda – uzdrowienia, objawienie Twej Obecności. Tymczasem największy cud dokonuje się po cichu w moim sercu. To dar Spotkania, cud mojej przemiany. Otwórz moje oczy, abym dostrzegał Twoje działanie we mnie i wokół mnie. Św. Rito, ty odkryłaś w swym życiu wartość cichego spotkania z Panem. Ucz mnie wdzięczności za każdą modlitwę i wszystkie małe dary, jakie co dzień otrzymuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, jak łatwo czasem zobaczyć mi powodzenie innych osób w życiu, a ciężko ujrzeć w sobie dary, jakich Ty sam mi udzielasz. Daj mi, proszę, tą świadomość, że jestem Twoim ukochanym dzieckiem, które Ty sam przyoblekasz w szatę Twojej łaski. Udziel mi siły, bym jej nie utracił zbyt łatwo. Św. Rito, niezłomna w swojej wierze, uproś mi łaskę wdzięczności Bogu za wszystko, czym mnie obdarza. Ucz mnie wprowadzać jedność i pokój do mojego serca oraz otoczenia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty zbawiasz mnie mocą Twojej łaski, a nie moich dobrych czynów. W Twoim Królestwie rządzi Prawo Miłości. Pomóż mi, jak Twoja Matka, zawierzyć całkowicie Twej Dobroci. Udziel mi, proszę, tej łaski, bym będąc blisko Twego Serca, nie odrywał innych od Ciebie. Pomóż mi porzucić moje złe nawyki. Św. Rito, Oblubienico Ukrzyżowanego, uproś mi łaskę posłuszeństwa Duchowi Świętemu, abym za Jego tchnieniem znalazł i porzucił to wszystko, co przeszkadza mi w pełni kochać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

„Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Łk 2, 49 Jezu, czy ja w ogóle szukam Ciebie, czy wciąż siebie – samorealizacji, swoich pragnień, swoich marzeń…? A jeśli już szukam Ciebie – to z jakiego powodu? Po to by dobrze mi się wiodło? By zapewnić sobie szczęście w doczesności? By nie dotknęło mnie cierpienie? Panie, Ty najlepiej znasz wszystkie te chwile, w których wciąż stawiam siebie na pierwszym miejscu. Oczyszczaj moje serce, abym szukał Ciebie dla Ciebie samego. Maryjo, z bólem serca szukałaś Swego Ukochanego Syna. Odnalazłaś Go w tym, co należało do Ojca. Proszę Cię – prowadź mnie zawsze do Niego, nawet ścieżką niezrozumienia, abym i ja mógł doświadczyć w swym życiu opieki Ojca. Święta Rito, ty doskonale wiesz co oznacza niepokój o własne dzieci. Odkryłaś jednak w swoim życiu tę Miłość, która pozwoliła ci zawierzyć twych synów Ojcu.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie Jezu, wszystko, co otrzymuję jest Twoją łaską. Niczego tak naprawdę nie posiadam na własność, bo Ty mnie wciąż na nowo wszystkim obdarzasz. Daj mi siły, abym nie przestawała Ciebie prosić o każdą łaskę. Udziel mi wytrwałości, mimo gasnącej nadziei. Św. Rito, ty jesteś moją Orędowniczką, naucz mnie stawania w pokorze przed Panem i mówienia Mu o potrzebach moich i innych ludzi. Uproś mi dar Ducha Świętego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

„Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.” Łk 2, 35 Panie, Ty chcesz, abym ofiarował się Tobie nic nie zatrzymując dla siebie – każdą myśl, westchnienie, słowo, czyn – wszystko. Chcesz wziąć mnie całego w Swoje Ręce, pobłogosławić i dopiero wtedy rozdawać innym. Dopiero wtedy, gdy wszystko, co moje stanie się Twoje. Jezu, wspomóż mnie Swoją łaską, abym uczył się oddawać Ci wszystko. Maryjo, pozwoliłaś przebić Swoje Niepokalane Serce mieczem boleści, aby z mojego serca wydobyły się wszystkie myśli. Twoje życie było tak przeniknięte Słowem Bożym, które jest mieczem obosiecznym – wydobywa Prawdę, przynosi ukojenie, ale też często sprawia zbawienny ból. Matko, ucz mnie cierpliwego trwania, choćbym niczego nie rozumiał. Święta Rito, słowa, które nieraz słyszałaśCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, wciąż czekam na przyjście Twego Królestwa – i to nie tylko to „ostateczne”, całkowite przyjście, ale na codzienne odkrywanie Go. Jezu, pomóż mi dostrzec Twoje Królestwo w zwykłych sprawach, w ludziach, których spotykam każdego dnia. Proszę, przemień moje serce w Twoją własność. Św. Rito, ty niosłaś innym orędzie miłosierdzia i pokoju. Naucz mnie nie wprowadzać podziałów między ludźmi. Uproś mi łaskę wprowadzania jedności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

„Nie było dla nich miejsca w gospodzie.” Łk 2, 7b Jezu, jak często nie ma dla Ciebie miejsca w mojej codzienności. Niby modlę się do Ciebie, często rano próbuję zawierzyć Ci cały dzień, a potem tak szybko o Tobie zapominam. Napełniam moje serce ludźmi, spotkaniami, problemami, które często stają się ważniejsze od Ciebie. A Ty pragniesz, szukasz serca, w którym znalazłoby się miejsce dla Ciebie. Panie, już nie szukaj. Stwórz we mnie nowe serce – wejdź i odpocznij. Matko, jak bardzo boleśnie przeżywasz każde odrzucenie Twojego Syna przeze mnie. Jakbyś wciąż na nowo chodziła od drzwi do drzwi w Betlejem – i znów wszystkie są zamknięte. Maryjo, proszę, naucz mnie takiego otwierania serca, aby Twój Syn był zawsze moją największą Miłością i by nic mnie od Niego nie odrywało. Święta Rito, pochodząc z rodziny, która jednała zwaśnione międzyCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, tak dużo biegam za różnymi sprawami, że może się okazać, że nie tylko nie wypełniam Twoich zamysłów co do mnie, ale że nawet z Tobą walczę! Jezu, naucz mnie pytać Cię o Twoje zdanie i czekać na odpowiedź. Niech każde moje działanie będzie nasycone Twoją Obecnością. Św. Rito, ty wybrałaś najlepszą cząstkę i nie zostałaś jej pozbawiona. Kieruj moje pierwsze kroki nie ku poszukiwaniu pełni w drugim człowieku, ale ku Panu! Pomóż mi odkrywać Jego wolę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” Łk 1, 45 Elżbieta błogosławi Maryję, która przyniosła do jej domu w Swym łonie Ciebie, Jezu. Raduje się Jej szczęściem. A ja tak często w kontakcie z drugim człowiekiem nie potrafię ucieszyć się jego obdarowaniem tylko próbuję się wywyższać lub zazdroszczę mu jego darów. Panie, Ty przecież dajesz każdemu to, co w danej chwili jest mu potrzebne. Udziel mi proszę łaski tej ufności, że Ty o mnie zadbasz. Maryjo, otrzymałaś od Pana swój największy Skarb, mając to poczucie, że na Niego nie zasługujesz. Podobnie też Elżbieta – dostała dar od Boga w postaci syna. Ucz mnie na co dzień żyć w poczuciu bycia obdarowanym bez mojej zasługi, a często nawet wbrew moim „zasługom”. Św. Rito, ty stajesz w pokorze przed Panem nigdy nie żądając, ale zawsze prosząc. Módl się dla mnie o łaskę codziennego przechodzeniaCzytaj więcej