Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, cóż mam czego bym wcześniej nie otrzymał od Ciebie? Wszystko jest Twoją łaską, którą dostaję zupełnie za darmo. A tak często jeszcze mam do Ciebie pretensje o wiele rzeczy. Proszę, daj mi wdzięczne serce, abym umiał doceniać to wszystko, co mi dajesz, a jednocześnie bym nie przywiązywał się do tego bardziej niż do Ciebie. Święta Rito, ty łączyłaś zwaśnionych ludzi, prowadziłaś ich nieustannie do wzajemnego przebaczenia i pokoju. Naucz mnie budować królestwo Chrystusa wśród najbliższych mi osób. Pragnę zaufać Bogu jak dziecko i dać Mu się prowadzić, dokądkolwiek zechce. Pomóż zlikwidować bariery, kłótnie, żal, a w to miejsce uproś dar miłości wzajemnej. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty ochoczo wybaczasz grzesznikowi jego przewinienia, których żałuje skruszonym sercem. Proszę, daruj wszystkie moje winy. Przebacz mi, że tak często Cię ranię, nawet bezmyślnością. Daj mi codziennie rozpoznawać, którą drogę powinienem wybierać, aby iść zgodnie z Twoją wolą. Udziel mi łaski dbania o sprawy drugiego człowieka.  Święta Rito, ty słuchałaś Słowa Pana, który przemawiał do ciebie w Piśmie Świętym, woli rodziców, męża, przełożonych. Zawsze starałaś się być Mu uległa. Proszę, naucz mnie wypełniać wszystko, czego pragnie ode mnie Bóg, a przede wszystkim – kochać Go z całego serca, duszy i umysłu, aby On był zawsze na pierwszym miejscu. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jesteś moją prawdziwą radością. Bez Ciebie wszystko traci swój głęboki sens. Proszę, usuń smutek z mojego serca, abym mógł bez przeszkód uwielbiać Cię w pokoju i szczęściu. Wspieraj pracę moich rąk tak, abym mógł złożyć jej owoce u Twoich stóp. Niech każdy mój czyn będzie na Twoją większą chwałę.  Święta Rito, ty wiedziałaś, że Twój Oblubieniec cierpiał dla ciebie aż po Mękę krzyżową. Całe życie byłaś Mu wdzięczna za ogromną miłość, jaką cię obdarował. Proszę, pokaż mi w każdej chwili Jego niesamowitą troskę, z jaką pochyla się nade mną – nędznym grzesznikiem. Naucz mnie dziękować Mu za wszystko. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, dziś przypominasz mi, że wszystko ma swój czas. Pomóż mi przyjmować to, co mnie spotyka jako dar Twej łaski, nawet jeśli nie jest to przyjemne i łatwe. Naucz mnie spoglądać na rzeczywistość Twoimi oczami, abym umiał widzieć głębiej niż to, co podpowiada mi świat. Bądź moim schronieniem w trudnościach i tarczą w walce z przeciwnościami. Święta Rito, ty bardzo często kontemplowałaś Mękę Chrystusa, bo z niej czerpałaś źródło siły, doświadczając nieskończonej miłości Boga. Uproś mi dar dostrzegania w Nim Zbawiciela, który pokonał zło mocą dobra. Zabierz mój lęk przed cierpieniem, abym i w takim doświadczeniu potrafił wytrwać przy Panu. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wiesz, że moje serce nie nasyci się niczym innym niż Twoja święta obecność. Bez Ciebie wszystko traci swoją prawdziwą wartość. Proszę, bądź zawsze moją ucieczką, gdy idę zawiłą drogą codzienności. Daj mi mądrość, która pomoże mi rozeznać co jest dobre, a co złe tak, abym realizował tylko Twoją wolę. Święta Rito, ty wiedziałaś, że do Ojca niebieskiego można przyjść tylko przez Jego Syna, dlatego oddałaś się Jezusowi zupełnie. Naucz mnie takiej nieustannej ofiarności, aby to rzeczywiście On był dla mnie drogą, prawdą i całym życiem. Niech każda moja chwila należy do Niego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty dajesz mi Swoje Słowo, aby było dla mnie wypróbowaną tarczą, która osłoni mnie od zła i pomoże pokonać przeciwności. Proszę, otwórz moje uszy, abym słuchał Cię uważnie i zachowywał wszystko, co do mnie mówisz. Niech ten miecz obosieczny pozwoli mi stawać codziennie w pokorze przed Twoim obliczem. Święta Rito, twoim jedynym oparciem był Oblubieniec, który nieustannie był przy tobie. Wiedziałaś, że Jego łaska rozświetli twoją drogę, nawet gdy wokół panowały ciemności cierpienia. Naucz mnie takiego zaufania, abym nie gromadził sobie rzeczy zbędnych, ale żył Ewangelią i w Niej odnajdywał wszystko, czego mi potrzeba. Amen.Czytaj więcej

Zapraszamy dziś do modlitwy we wszystkich intencjach czcicieli św. Rity: Przyozdobiony blaskiem Chrystusa był dla ciebie raj, o święta Rito, 22 maja tego roku, który otworzył ci bramy Niebieskiego Jeruzalem. Również dla nas piękny był błogosławiony dzień, kiedy okryłaś nas dobroczynnym płaszczem twej opieki. Z radością wspominamy dziś twe błogosławione przejście z tego świata do raju, bowiem stało się ono dla nas początkiem łask z nieba, jakie otrzymujemy przez twoje nieustanne wstawiennictwo. Niech twoja opieka będzie dla nas wszystkich tarczą osłaniającą od ciosów nieszczęścia. Módl się zawsze za każdym, kto cię pozdrawia i wzywa na ratunek. O, orędowniczko w sprawach trudnych, wspomóż nieszczęśliwych, uzdrów chorych, pociesz strapionych, broń Kościoła świętego, ochraniaj Papieża i błogosław rodzinom. Także my, w tym dniu poświęconym tobie, pozdrawiamy cię,Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, naucz mnie budowania jedności z innymi ludźmi. Ty pragniesz, abyśmy nie chowali w naszych sercach urazy czy trudnych słów, ale byśmy przebaczali sobie nawzajem. Daj mi łaskę odnajdowania w moim sercu darów, jakimi mnie obdarzyłeś i służenia nimi tym, którzy ich również potrzebują. Święta Rito, ty wiedziałaś, że Jezus chce bardziej miłosierdzia niż ofiary. Poznając Jego Serce, zobaczyłaś, iż przyszedł przede wszystkim do tych, którzy potrzebują uzdrowienia. Uproś mi łaskę oczyszczenia serca z egoizmu, abym mógł pójść za Panem – Jego śladami, zapominając zupełnie o sobie. Amen.Czytaj więcej

„Oczy wszystkich oczekują Ciebie, Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.” Ps 145, 15 Codziennie spostrzegam tak wielu ludzi, wiele rzeczy, sytuacji, ale rzadko kiedy dostrzegam w nich od razu Twoją Obecność. Daj mi, proszę, oczy, które będą szukały Ciebie. A poprzez wpatrywanie się w Twoje Oblicze naucz mnie pragnąć pokarmu, jaki Ty masz dla mnie. Ty Sam wiesz lepiej kiedy mi go dać. Proszę, Jezu, ofiaruj mi łaskę oczekiwania na Ciebie, który jesteś pokarmem z nieba. Nakarm moją łaknącą duszę. Św. Rito, pomimo wielu prób i utrapień do końca życia wiernie wytrwałaś przy Bogu. Uproś mi łaskę serca otwartego na pokarm od Pana, a szczególnie na ten, którego się nie spodziewam. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uprośCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ciebie wciąż poszukuje moja dusza, nawet jeśli czasem o tym zapominam. Uczyniłeś moje serce niespokojnym, dopóki w Tobie nie spocznie. Proszę, bądź całym moim życiem, abym we wszystkim dostrzegał Twoją obecność. Niech miłość, jaką mnie obdarzasz prowadzi mnie do porzucania wszystkiego, co nie pochodzi od Ciebie. Święta Rito, ty codziennie poznawałaś Serce Ojca i głosiłaś każdym swoim czynem Jego dobroć. Naucz mnie wobec drugiego człowieka okazywać prawdziwe oblicze Boga, który jest cierpliwy, hojny i nigdy nie zniechęca się Swoim stworzeniem. Pomóż mi być Jego pokornym świadkiem i w Nim pokładać całą mą ufność. Amen.Czytaj więcej