Zapraszamy dziś do modlitwy we wszystkich intencjach czcicieli św. Rity: Przyozdobiony blaskiem Chrystusa był dla ciebie raj, o święta Rito, 22 maja tego roku, który otworzył ci bramy Niebieskiego Jeruzalem. Również dla nas piękny był błogosławiony dzień, kiedy okryłaś nas dobroczynnym płaszczem twej opieki. Z radością wspominamy dziś twe błogosławione przejście z tego świata do raju, bowiem stało się ono dla nas początkiem łask z nieba, jakie otrzymujemy przez twoje nieustanne wstawiennictwo. Niech twoja opieka będzie dla nas wszystkich tarczą osłaniającą od ciosów nieszczęścia. Módl się zawsze za każdym, kto cię pozdrawia i wzywa na ratunek. O, orędowniczko w sprawach trudnych, wspomóż nieszczęśliwych, uzdrów chorych, pociesz strapionych, broń Kościoła świętego, ochraniaj Papieża i błogosław rodzinom. Także my, w tym dniu poświęconym tobie, pozdrawiamy cię,Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, jak często w trudnych momentach poddaję się zwątpieniu i przestaję wierzyć w Twoją Miłość. Proszę, umocnij moją ufność w Twe Miłosierdzie, abym nie kolekcjonował skarbów jedynie na tej ziemi, ale przede wszystkim w Tobie upatrywał to, co najcenniejsze. Naucz mnie odrywać się od doczesności. Święta Rito, ty wciąż rozważałaś Mękę Pana, który oddał wszystko, co posiadał również za moje odkupienie. Uproś mi łaskę wdzięczności za każdy dar, jaki otrzymuję, abym nie przywłaszczał go sobie, ale hojnie rozdawał potrzebującym. Pokaż mi jak wypełniać na co dzień Jego wolę. Amen.  Czytaj więcej

Wspomożenie wiernych, módl się za nami. „Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary!» Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: “Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!”, a byłaby wam posłuszna.” Łk 17, 5-6 Panie, to Ty jesteś dawcą wszelkich łask. Wiesz jak często mało jest we mnie wiary w Twoją moc. Dużo łatwiej jest mi powiedzieć, że wydarzenia w moim życiu są „Twoją wolą” niż prosić i wierzyć w cud. Moja wiara często jest dużo mniejsza niż ziarenko gorczycy. Proszę, udziel mi łaski zawierzenia Tobie całkowicie i oddania Ci wszelkich moich trosk. Ty jesteś wszechmocny – pomóż mi w to uwierzyć! Maryjo, Ty uwierzyłaś w słowa Anioła, wspomóż mnie swą matczyną troską i ucz ufać do końca. Święta Rito,Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz być poszukiwanym przeze mnie w każdej chwili mojego życia, a ja tak często już po pierwszych trudnościach poddaję się zniechęceniu. Daj mi, proszę, łaskę wytrwałości, abym w ciężkich momentach potrafił wciąż uciekać się do Twego Serca ufając dobroci i miłości, jakimi jest Ono przepełnione. Święta Rito, ufna i wierna oblubienico Najwyższego, pokaż mi jak każdego dnia nie ulegać słabości, ale mężnie walczyć nieustannie wołając do Pana. Wspieraj mnie swoim wstawiennictwem, bym umiał trwać w nauce Ewangelii i naucz mnie przebaczać tym, którzy mnie w jakikolwiek sposób krzywdzą. Amen.Czytaj więcej

Bramo niebieska, módl się za nami. „Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.” Rz 6, 5 Panie, tylko wtedy, gdy zapominam o sobie, przekraczam własne ego, przełamuję swoje stereotypy – mogę umierać z Tobą i w Tobie. Nie ma innej drogi prowadzącej do Twych umiłowanych Ramion, jak tylko ta – wyrzeczenie się siebie samego. Przybij mnie dziś do Twojego krzyża, abym cała swą wolą, umysłem, duszą i sercem mógł jednoczyć się z Tobą w umieraniu i powstawaniu z martwych. Maryjo, Ty zrezygnowałaś z Siebie zupełnie. Całkowicie oddałaś każdą chwilę Swego życia na służbę Panu. Ucz mnie takiego zawierzenia. Św. Rito, patronko ludzi cierpiących w trudnych sytuacjach, uproś mi łaskę cierpliwości w codziennym zmaganiu się z przeciwnościami. UczCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty troszczysz się o mnie nieustannie. Nawet w tych momentach, które są dla mnie bardzo trudne, jesteś blisko mnie trzymając za rękę, bo pragniesz przeprowadzić mnie suchą stopą przez dolinę łez. Daj mi ducha męstwa, abym potrafił uwierzyć Tobie wbrew nadziei, nawet w sytuacji po ludzku nazywanej już beznadziejną. Święta Rito, ty zawsze wierzyłaś w dobroć Boga, który nie zostawił cię samej w ciężkich chwilach życia. Pomimo ogromnych trudności i cierpienia nigdy nie zwątpiłaś w Jego miłość. Uproś mi łaskę takiej wiary, aby moc Chrystusa wskrzeszała to, co już umarło we mnie i wokół mnie do życia na nowo. Amen.Czytaj więcej

Różo duchowna, módl się za nami. „[Pan] mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.” 2 Kor 12, 9 Panie, Ty wcale nie pragniesz, abym był mocny. Wtedy radziłbym sobie o własnych siłach. Jeśli jednak stanę się jak dziecko, które tak bardzo potrzebuje Ciebie, że samo z siebie niczego nie dokona – wtedy właśnie objawia się Twoja moc. I jest to nieogarnięta przez moje serce moc Miłości. Jezu, pomóż mi stać się takim małym i przyznać do własnej słabości, aby wśród mojej ciemności rozbłysła potęga Twojej Miłości. Maryjo, Ty byłaś słabą kobietą, która pozwoliła Bogu działać w Swym życiu. Ucz mnie takiej uległości Jego Słowu. Św. Rito, ty doświadczyłaś wieleCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, czasem czuję się tak bardzo samotny w głoszeniu Twojej Nowiny. Ale Ty nigdy mnie nie opuszczasz, zawsze wspierasz i wypełniasz pustkę, która została we mnie po odrzuceniu tego, co nie jest Tobą. Pomóż mi zaufać Ci, abym nie lękał się żyć radykalnie dla Ciebie. Święta Rito, niewiasto Ewangelii, ty niosłaś Słowo Pana wszędzie tam, gdzie Go brakowało. Weź moje potrzeby w swe dłonie i oddaj je Panu, abym bez przeszkód mógł Mu służyć. Wysłuchaj błagań mego strapionego serca i broń mojej duszy w przeciwnościach, jakie mnie spotykają. Amen.Czytaj więcej

Panno roztropna, módl się za nami. „Schronieniem dla ciebie tylko Bóg przedwieczny, On będzie cię osłaniał swym wieczystym ramieniem; będzie usuwał z twojej drogi wrogów i On będzie wydawał rozkazy niszczenia.” Pwt 33, 27 Jezu, tylko Twoje ramiona mogą być dla mnie prawdziwym schronieniem. Ty dbasz o mnie nawet wtedy, gdy wszyscy inni już dawno zapomnieli lub zawiedli. Usuwasz z mojej drogi te przeszkody, których nie umiałbym pokonać. Cokolwiek na mnie dopuszczasz – z pewnością nie przekracza to moich sił i możliwości. Panie, ucz mnie nie nakładać sobie samemu ciężarów, które stają się niemożliwe do uniesienia. Pomóż mi poprzestawać na moich drobnych, ale podjętych z Miłości, wyrzeczeniach. Maryjo, ucz mnie tej roztropności w codziennym życiu, abym potrafił rozeznać wolę Twego Syna w tych malutkich chwilach. Św. Rito, patronko życia roztropnego, ty zawszeCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, jak często wątpię w Twoją dobroć i nie dowierzam Miłości, którą codziennie mnie obdarzasz. Ty ukochałeś mnie jako grzesznika i oddałeś Swoje życie, abym mógł powrócić w ramiona Ojca. Wypal z mojej duszy tę ogromną niewdzięczność i spraw, abym zawsze pamiętał, że Ty oddałeś dla mnie wszystko. Święta Rito, ty pokładałaś całą ufność w Oblubieńcu, który wybrał cię do szczególnej bliskości z Nim. Wiedziałaś, że tylko Jego Słowo jest prawdziwą drogą, którą warto w życiu iść. Uproś mi łaskę takiej pewności. Naucz mnie wiary w chwilach trudnych, gdy już gaśnie wszelka nadzieja. Amen.Czytaj więcej