Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz, abym moje serce i duszę kształtował na Twoje podobieństwo. Spraw, bym nie lękał się prześladowania czy obmowy, ale z odwagą głosił Twoje Słowo wszystkim, do których mnie posyłasz. Pomóż mi w Tobie odnaleźć jedyne źródło Życia, które nie przemija. Święta Rito, odważny świadku Chrystusa, naucz mnie nieustannie kierować wzrok ku górze, gdzie przebywa Twój Oblubieniec. Uproś mi łaskę, by nie przygniatały mnie troski tego świata, ale bym potrafił oderwać się od nich w zaufaniu do Stwórcy i pamiętał, że jestem tylko Jego własnością. Amen.Czytaj więcej

Kilka lat temu miałam trudny czas w życiu – ciężki rozwód, problemy z dziećmi i finansowe. Często przychodziłam do świętej Rity w kościele św. Katarzyny przy ul. Augustiańskiej i długie godziny spędzałam sama w pustym kościele płacząc i modląc się do świętej Rity, czując Jej obecność, oddawałam Jej w sercu wszystkie swoje trudne sprawy. Zaraz potem lekarz wykrył u mnie złośliwego raka w bardzo wczesnym stadium, nie było objawów, po prostu miał intuicję. Szybko zrobił operację – obcy człowiek był dla mnie wtedy aniołem, obeszło się bez żadnej chemioterapii. Potem spotkałam drugiego anioła w ludzkiej postaci – dzięki jego wsparciu jestem dziś psychicznie silniejsza niż przed operacją. Oglądając się wstecz, na te wydarzenia, mam wrażenie jakby mnie coś przeniosło nad przepaścią. W szpitalu, już na wizycie kontrolnej widziałamCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, jak często pośród wielu informacji tego świata do mojej duszy wdziera się zamęt. Proszę, ześlij mi Ducha Świętego, który pouczy mnie o Twojej Prawdzie. Pomóż mi odrzucić wszelkie bożki, którym jeszcze składam hołd. Oczyść moje serce z przywiązań, które się Tobie nie podobają. Święta Rito, całkowicie ufająca Miłości, ty niosłaś dar przebaczenia realizując w ten sposób nowe przykazanie, które zostawił nam Jezus. Naucz mnie kochać moich bliźnich tak, abym wzrastał również w przyjaźni z Bogiem. Pokaż mi co oznacza być tak blisko Jego Serca. Amen.Czytaj więcej

Święta Rita jest moją ukochaną patronką i za jej pośrednictwem doznałam dwóch cudów. Pierwszy z nich właśnie śpi w wózku. Bardzo pragnęłam dziecka i bałam się o nie każdego dnia, więc od początku ciąży modliłam się do św. Rity i zawsze spełniało się to, o co proszę. Tak jak prosiłam córeczka urodziła się zdrowa, duża, silna, od urodzenia jest bardzo grzeczna i przede wszystkim bardzo mądra. Drugi cud okazał się w szpitalu. Kiedy w grudniu leżałam z podejrzeniem ciąży pozamacicznej święta Rita mi pomogła szybko wrócić do córeczki do domu i wykluczyć tamto podejrzenie. Teraz znowu jestem w ciąży i błagam świętą Ritę, aby mi pomogła do nosić ciążę i urodzić zdrowe dziecko a jego bliźniakiem, który zmarł opiekowała się żeby mógł trafić do nieba Paulina   Dodaj swoje podziękowanie lub świadectwo Doświadczyłeś (doświadczyłaś) szczególnej łaskiCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz dać mi pełnię radości, której nie uzyskam żadnym moim dobrym uczynkiem, lecz jedynie mocą Twej łaski. Naucz mnie tak nieść jarzmo Twej nieskończonej Miłości, aby stawało się słodyczą Bożej Obecności w każdej chwili dnia. Udziel mi daru wytrwałości, bym wciąż na nowo zanurzał się w Sercu Ojca. Święta Rito, niezłomna towarzyszko Chrystusa Ukrzyżowanego, ty zdejmowałaś z ludzi jarzmo niezgody i nienawiści niosąc pokój przebaczenia wszystkim, którym go brakowało. Uproś mi taką ufność, abym nigdy nie wystawiał Pana Boga na próbę, ale wiernie trwał przy Nim w tym, do czego mnie wzywa Jego Słowo.  Amen.Czytaj więcej

W swoim życiu często odchodziłam od Boga. Często grzeszyłam kuszona przez szatana.. Jednak zawsze Bóg Ojciec był przy mnie, zawsze to On wygrywał. Kiedyś, całkiem przypadkiem, przeczytałam o Św. Ricie i wtedy poczułam, że jest moją wielką szansą na powrót na właściwą ścieżkę. Zawsze kiedy w moim życiu dzieję się źle, to Ona jest przy mnie. Wstawia się za mną do Boga. Potrafi jak nikt inny ukoić moje nerwy i bojaźnie. Dziękuję Ci Święta Rito za Twoje nieustanne wstawiennictwo, i proszę Cię nie opuszczaj mnie nigdy w chwilach zwątpienia. Teraz chcę prosić Świętą Ritę, by pomogła mi, poprzez wstawiennictwo, doświadczyć cudu macierzyństwa. Amen. Iwona   Dodaj swoje podziękowanie lub świadectwo Doświadczyłeś (doświadczyłaś) szczególnej łaski za Jej przyczyną? Podziel się tym z nami! Niech Twoje słowa umocnią tych, którzy teraz znajdują sięCzytaj więcej

Dzięki gorliwej modlitwie do Matki Bożej zostałam mamą. Od osiemnastego roku życia zaczęłam mieć problemy z kobiecymi sprawami, mało się wtedy tym przejmowałam albo nie chciałam się tym przejmować. Poznałam chłopaka który później stał się moim mężem, staraliśmy się długo o dziecko – koło 5 lat. Modliłam się do Matki Bożej ze łzami w oczach, w międzyczasie byliśmy u jednego lekarza który stwierdził że macica jest bardzo malutka i zachodzą w niej zmiany w wyniku których mogę nie mieć dzieci. Płakałam, bardzo się tym martwiłam, byłam załamana, po jakimś czasie poszłam na wizytę do innego ginekologa, który przepisał mi leki i zlecił badania hormonów. Wyników długo nie odbierałam, ponieważ wyjeżdżaliśmy do Szkocji i stwierdziłam że je odbiorę za 4 miesiące jak odwiedzimy znowu Polskę. Będąc już w Szkocji – bo tu mieszkaliśmy i pracowaliśmy z mężem –Czytaj więcej

W święto patronalne naszej świętej Rity pomódlmy się modlitwą odmawianą w Sanktuarium Cascia – w duchowej jedności z Siostrami Augustiankami w Cascia: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalona, o święta Rito z Cascii, za Twoją wierność obietnicom chrztu świętego. Wstawiaj się za nami, abyśmy z radością i wiernie realizowali nasze powołanie do świętości, zwyciężając zło dobrem.  Chwała Ojcu… Bądź pochwalona, o święta Rito, za Twoje umiłowanie modlitwy. Pomagaj nam, byśmy byli zjednoczeni z Jezusem, ponieważ bez Niego nic uczynić nie możemy i tylko w Jego imieniu i naśladując Go możemy być zbawieni. Chwała Ojcu… Bądź pochwalona, o Święta przebaczenia, za Twoją stałość i odwagę, którą ukazałaś w najtragiczniejszych momentach Twego życia oraz za wspaniałość przebaczenia. Wstawiaj się za nami do Boga, abyśmy przezwyciężali uprzedzenia i lęki oraz wierzyli w zwycięstwo miłości nawet w beznadziejnych sytuacjach. Chwała Ojcu…Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, jak często lękam się wielu rzeczy: opinii innych na mój temat, przyszłości, konsekwencji jakichś wydarzeń. Zapominam o tym, że w każdym minionym i nadchodzącym wydarzeniu Ty jesteś ze mną. Pomóż mi dostrzegać Twoją obecność w aktualnej chwili, abym już nie wątpił w Ciebie. Święta Rito, głosicielko Chrystusa Ukrzyżowanego, ty kochałaś Jezusa całym swym sercem nieustannie ponawiając akt ufności w Jego dobroć i opiekę. Naucz mnie przyjmować do serca Ducha Pocieszyciela, który pokaże mi jak chodzić Bożymi drogami. Amen.Czytaj więcej

Twoja głęboka pokora, o święta Rito, wyjednała Ci wielką chwałę w niebie, jaką teraz posiadasz. Dla tej pokory chciał Twój Boski Oblubieniec wsławić Cię także na ziemi. Toteż zaraz po śmierci, zdziałał za Twym pośrednictwem wiele cudów. Ludzie z daleka i z bliska tłumnie cisnęli się do Twego grobu, ogłaszając Cię świętą. To pobożne mniemanie potwierdził także wyrok namiestnika Chrystusowego, który Cię również ogłosił świętą. Odtąd chwała Twa szerzy się wśród wiernych po całym świecie i masz przywilej być zwaną “Orędowniczką w sytuacjach beznadziejnych i Świętą od spraw trudnych”. O pełna chwały Rito! Zlituj się nad nami. Wyjednaj nam łaskę poznania tej prawdy, że prochem jesteśmy i nic sami nie możemy. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa PanaCzytaj więcej