Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, pragnę ukryć się zupełnie w Twoim Sercu i często wznosić myśl ku Ojcu. Udziel mi darów Swojego Ducha, abym potrafił uśmiercić w sobie doczesne dążenia, które odwracają mnie od Twej Miłości. Naucz mnie odrzucać wszystko, co jeszcze tli się we mnie, a nie pochodzi od Ciebie. Św. Rito, ty mają trudne życie nigdy nie poddałaś się zwątpieniu i rozpaczy. Z całej siły wierzyłaś, że Jezus może zamienić twój płacz w radość a ubóstwo w bogactwo Miłości. Pokaż mi jak otworzyć swe serce, by zawierzyć Mu całkowicie każdy mój krok. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, spraw, abym zapuścił korzenie w Twoim Najświętszym Sercu tak mocno, by już nic nie odrywało mnie od Twej Miłości. Pomóż mi stawać się sanktuarium Twej obecności dla wszystkich, z którymi się spotykam, abym potrafił zanosić im Dobrą Nowinę o Bożej dobroci i trosce. Św. Rito, ty każdego dnia przebywałaś ze swoim Oblubieńcem na modlitwie, aby nieustannie Go słuchać i w Nim znajdować uzdrowienie z ran, jakie zadali ci inni ludzie. Naucz mnie szukać ratunku jedynie w Bogu, aby On sam był fundamentem mojej codzienności. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty nieustannie codziennie walczysz o moje serce. Pragniesz, aby całe było oddane Tobie. Udziel mi łaski hojnego odpowiadania na Twoją Miłość. Naucz mnie dostrzegać Twoją troskliwą obecność, w której pragniesz oczyścić i uzdrowić wszystko to, co już dawno uschło w moim życiu, a nade wszystko gorliwość o Twoje królestwo. Św. Rito, ty opierałaś swoje życie na relacji z Oblubieńcem. Pokaż mi jak podejmować decyzje i realizować Jego wolę każdego dnia, abym przed Nim w prawdzie wylewał to, co ukrywam w głębi duszy. Uproś mi dar budowania twierdzy na fundamencie Jego Słowa. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz, abym całe swoje życie budował wraz z Tobą na Miłości. Otwieraj dziś moje serce na Twoje Słowo, które oświeca każdy mój krok. Uwolnij mnie z kajdan, które często sam pozwalam sobie założyć, abym w wolności mógł odpowiedzieć na Twoje wezwanie do naśladowania Ciebie. Św. Rito, ty ukochałaś Boga ponad wszystko, co stworzone. Pokaż mi jak odgadywać Jego zamysły, abym potrafił wypełniać Jego odwieczną wolę każdego dnia. Niech Jego obecność będzie zawsze dla mnie najbezpieczniejszą ucieczką pośród udręk codzienności. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jesteś fundamentem mojego istnienia w każdej chwili. Ani na chwilę nie przestajesz o mnie myśleć z miłością. Proszę Cię, abym nigdy nie czuł się wobec Ciebie jak ktoś obcy, ale zawsze był bliski Twemu Sercu. Naucz mnie trwać w ugruntowanej i statecznej wierze mimo szarzyzny każdego dnia. Św. Rito, całe swoje życie szłaś do Ojca drogą, którą był Jego Syn. Pokaż mi jak mam iść śladami Miłości miłosiernej, by odkrywać Jego dobroć i troskliwość, gdziekolwiek mnie pośle. Uproś mi łaskę otwartości na Jego Słowo, aby kształtowało moją duszę. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty nieustannie wyrywasz mnie z utartych schematów, przynosząc wciąż wszytko, co tchnie nowością Ducha. Naucz mnie nie zasklepiać się w tym co znane, ale otworzyć serce na ścieżki, którymi Sam zechcesz mnie poprowadzić. Spraw, abym stale pamiętał o tym, że jedynie w Tobie mogę znaleźć pełnię życia. Św. Rito, ty zawsze służyłaś Panu z ogromną radością, którą obdarowywałaś najbliższe ci osoby. Pokaż mi jak pokonywać moje codzienne trudności z pogodą ducha, abym umiał nie załamywać się pod wypływem wielu drobnostek, ale przezwyciężać je w Bogu. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, jak często zapominam o Tobie w natłoku codziennych zajęć. Proszę, przychodź do mnie wtedy, gdy zbyt mocno od Ciebie odejdę i zwróć moją duszę ku Twemu Sercu. Spraw, abym w Nim odnajdywał sens każdej chwili, jaką mi dajesz. Ucz mnie cierpliwego podążania za Tobą. Św. Rito, posłuszna uczennico Ukrzyżowanego, pokaż mi jak słuchać wszystkich Jego słów, jakie do mnie kieruje, a przede wszystkim Słowa Miłości. Uproś mi łaskę porzucania wszelkich nawyków, które wciąż nie pozwalają mi pozostawić moich sieci, aby iść tam, dokąd On mnie woła. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie Jezu, tak bardzo chciałbym być Twoim uczniem i Ciebie naśladować, ale wciąż coś mi się nie udaje – zapominam o Tobie, poddaję się lenistwu, dopada mnie choroba, zmęczenie czy przyzwyczajenie. Czasem też przygniatają mnie codzienne problemy. Jezu, daj mi Swą łaskę, abym zrozumiał, że Ty wybrałeś mnie takiego, jakim jestem i nie czekasz aż stanę się idealny, ale już dziś zapraszasz mnie do pójścia w Twoje ślady. Św. Rito, moja ukochana Patronko, ucz mnie rozeznawania woli Boga, abym z ufnością ukochanego dziecka powierzał Mu każdą chwilę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty chcesz być jedyną ostoją mojego życia, na której mogę nieustannie się opierać. Naucz mnie tak kształtować moje serce, abyś był jego fundamentem miłości, którego nie zamienię na nic doczesnego. Wzbudź w mojej duszy ufność Tobie, abym nie lękał się przyszłości, lecz w Twoje Serce ją złożył. Święta Rito, ty wiedziałaś, że Pan uczynił wielkie rzeczy i znaki w twoim życiu. Sama jesteś teraz takim znakiem dla mnie. Pomóż mi dostrzegać działanie Boga w mojej codzienności, szczególnie wtedy gdy jest mi ciężko wznieść wzrok ku niebu. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wiedziałeś jak trudno jest głosić Słowo w najbliższym otoczeniu. Daj mi odwagę dążenia do coraz doskonalszego miłowania tych, z którymi spotykam się na co dzień. Udziel mi łaski bycia zwiastunem Dobrej Nowiny, która wciąż na nowo wydarza się w moim życiu. Święta Rito, oblubienico Zmartwychwstałego, ty nieustannie pokazujesz swoim życiem, że możliwa jest radykalna przemiana serca pod wpływem Ducha Świętego. Naucz mnie ufności Jezusowi, który pragnie prowadzić mnie do ludzi zapomnianych, zagubionych, odepchniętych, abym potrafił być Mu uległy. Amen.Czytaj więcej