Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas. „Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy dzięki łasce, która jest w Chrystusie Jezusie (…) Bierz udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa.” 2 Tm 2, 1. 3 Panie Jezu, to nie ze mnie płynie moc przyznania się do wiary w Ciebie. Tylko z Twoją łaską mogę wyznać, że jesteś moim Panem. Zawsze, ilekroć mówię „Ojcze…” do Boga, to nie czynię tego sam, ale mocą Twego Ducha. Czasem jednak tak trudno mi się przyznać do Ciebie. Jezu, proszę, obmyj w Swojej Krwi każdy moment zwątpienia, braku odwagi czy zaniedbanego natchnienia. Święta Rito, ty mężnie wyznawałaś Pana nie tylko słowem, ale i czynem. Uproś mi tę łaskę odwagi w codziennej walce duchowej. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa PanaCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, jakże często czuję się nadłamaną przez przeciwności trzciną czy gasnącym w gorliwości kontem świecy… A Ty przyjmujesz mnie zawsze jak swe ukochane dziecko, niezależnie od moich słabości. Spraw, bym w swoim niedomaganiu zawsze pokładał nadzieję w Twoim imieniu. Św. Rito, twoje życie było usłane przeciwnościami: rezygnacja z pójścia do klasztoru, mąż o trudnym charakterze, śmierć najbliższych… A mimo to nie poddawałaś się rozpaczy. Ucz mnie takiej cierpliwości i pewności bycia ukochanym dzieckiem Bożym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas. „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo w jarzmo niewoli” Ga 5,1 Aby oddać życie dla Ciebie, Jezu, i zostać męczennikiem, trzeba być naprawdę wolnym człowiekiem. Ty mi tą wolność dajesz. Nie muszę sam jej wywalczyć, dostaję ją w darze. Tylko… co ja z nią robię? Obmyj mnie, Panie, w Swojej Krwi i wyzwól spod tej niewoli, w którą często sam dobrowolnie wchodzę. Uwolnij mnie, Jezu. Święta Rito, ty zawierzyłaś każdą chwilę swego życia Bogu. Nie pozwoliłaś niczym się zniewolić. Wyproś i dla mnie taką siłę, abym umiał trwać w tej łasce. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 3 x Ojcze nasz, 3 x ZdrowaśCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie Boże, obdarz nas pokojem. Wszystko bowiem, co mamy, Twoim jest darem. Obdarz nas pokojem uciszenia, pokojem szabatu, pokojem bez zmierzchu. Ty, który jesteś stale obecny w naszym życiu, spraw, abyśmy nigdy nie szukali zaspokojenia naszych pragnień poza Tobą. Jezu, Ty daj nam jeść pokarm z Nieba. Św. Rito, patronko trwających przed Panem na modlitwie, uproś nam łaskę trwania przy Nim mimo przeciwności, jakie pojawiają się na naszej drodze. Ucz nas cierpliwości w oczekiwaniu na łaskę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas. „Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa” Flp 3, 8b Jezu, Ty dla mnie zostawiłeś wszystko. Widzę to szczególnie podczas odarcia Cię z szat. A ja tak często kurczowo trzymam się swoich zranień, gniewu, poczucia skrzywdzenia. I uderzam tym w innych. Panie, obmyj wszystkie te sytuacje Swoją Krwią. Święta Rito, wzorze przebaczania zranień, pomóż mi wybaczyć z całego serca zarówno tym, którzy mnie skrzywdzili, jak i sobie samemu. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 3 x Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, 3 x Chwała Ojcu. Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę. Znakiem miłości i męki Twojej. Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętejCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty widzisz każdą moją udrękę, ból i smutek. Nie zdejmujesz jednak ze mnie wszystkich ciężarów, ale dodajesz mi sił do niesienia ich, jeśli tylko przyjdę do Ciebie. Gdyby ich nie było to pewnie wcale bym Ciebie nie szukał w moim życiu. A dzięki Twej łasce w każdej ciemności mogę poszukiwać Cię z całego serca i duszy. Św. Rito, ty szukałaś Jezusa od początku swego życia, wielokrotnie całe noce poświęcając modlitwie. Zanieś przed tron Pana moje troski i prowadź mnie w tych trudnych chwilach zawsze do Niego, abym nigdzie indziej nie szukał pocieszenia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  Czytaj więcej

Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas. „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije.” J 7, 37b Jezu, z Twojego przebitego Boku wypłynęła Krew i woda, którymi codziennie chcesz mnie oczyszczać i poić w Eucharystii. Każdego dnia oddajesz całego Siebie dla mnie, bo tak bardzo i szaleńczo mnie pokochałeś. Tylko – czy ja w to jeszcze wierzę? A może zbyt łatwo przechodzę nad tym do codziennych spraw, które wydają mi się być dużo ważniejsze? Panie, obmyj te moje ukryte intencje i rozproszenia w Zdroju Twojej Krwi. Święta Rito, Niewiasto Eucharystii, uproś mi łaskę wiary w ten Największy Cud, że oto Sam Bóg oddaje Siebie za mnie. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 3 x Ojcze nasz,Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pokazujesz Ojca tym, którzy mają proste serce; tym, którzy słuchają Twojego Słowa i zachowują je w swoim sercu. Naucz mnie tak przyjmować całą duszą skarby, które mi powierzasz. Św. Rito, ty miałaś serce zawsze proste i otwarte na łaskę Bożą. Uproś mi takie spojrzenie na moje codzienne zmaganie, abym w prostocie serca przyjmował Słowo, którym Pan chce mnie karmić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  Czytaj więcej

Krwi Chrystusa, zdroju Miłosierdzia, wybaw nas. „Pan jest łagodny i miłosierny (…) dobry dla wszystkich i Jego Miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.” Ps 145, 8-9 Jezu, jestem Twoim dziełem. Stworzyłeś mnie z ogromu Twej Miłości i Dobroci. Ty jesteś Bogiem Dobrym. Nie – podstępnym, nie – złośliwym, ale po prostu Dobrym. I w tym zdroju Dobroci zanurzasz mnie całego po to, abym i ja stał się podobnym do Ciebie i poznawał głębię Twego Miłosierdzia. Święta Rito, twoje serce było wypełnione tą prostą dobrocią, z jaką zwracałaś się do Boga i innych. Uproś mi tę łaskę prostoty serca. Pomóż mi pozbyć się mojego komplikującego sposobu myślenia. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 3 x Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo,Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, tak wielu pięknych cudów dokonujesz w moim życiu każdego dnia, a ja wciąż Ci nie dowierzam. W zakamarkach mojego serca stale czai się jakaś nieufność. Proszę, otwórz moje oczy, abym uczył się dostrzegać Twoją łaskę, która często uprzedza moje pragnienia. Św. Rito, Ty ufałaś Panu z trudnych okolicznościach swojego życia, naucz mnie takiego zawierzenia. Wyproś mi łaskę nawrócenia serca, abym nie wątpił w Jego Miłosierdzie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej