Bądź czujny

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Ewangelii na I Niedzielę Adwentu w roku A…

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.
(Mt 24,37-44)

Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nadejdzie złodziej, zaprawdę powiadam wam, że nie pozwoliłby przebić ściany swego domu. Nie wiesz, o jakiej porze przyjdzie? Zawsze bądź czujny. A ponieważ nie wiesz, kiedy przyjdzie, niech cię zastanie gotowym, gdy nadejdzie. Może właśnie dlatego nie wiesz, żebyś zawsze był gotów. Owego gospodarza zaskoczy ta godzina, gdyż oznacza on pysznego człowieka. (…) Gospodarzami bowiem są ci, którzy pokładając nadzieję we własnych pożądliwościach i opływając w rozkoszach tego świata, pysznią się. Powstają przeciwko pokornym, szydzą ze świętych, którzy znają wąską drogę prowadzącą do życia. Na takich owa godzina spadnie nagle. Tacy też żyli za czasów Noego, o których usłyszeliście wzmiankę w Ewangelii: jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, sadzili i budowali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, a przyszedł potop i pochłonął wszystkich. No i co? Wszyscy poginą, którzy tak czynią, żenią się i za mąż wydają, sadzą i budują? Nie, ale ci, którzy w tym nadzieję pokładają, którzy to stawiają wyżej niż Boga. Natomiast ci, którzy w tych rzeczach upatrują pociechy i zmiłowania Boga, używają tego wszystkiego tak, jakby nie używali. Bardziej ufają Temu, który użyczył, niż temu, co im zostało dane. Nie zajmują się do tego stopnia darami, żeby odpaść od Ofiarodawcy. Takich owa godzina nie zastanie nieprzygotowanymi jak złodziej. Do takich powiedział Apostoł: Wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień jak złodziej miał was zaskoczyć. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia.

Św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów 120, 3

12279041_10206652426163694_4085166972431574584_n

Fot. J. Toporkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *