Dobrze nam tu być

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej II Niedzieli Wielkiego Postu roku A

Posłuchaj Apostoła Piotra: „Zstąpił na Chrystusa Pana głos o jak najwznioślejszej potędze: Ten jest Syn mój miły, w którym upodobałem sobie. Słyszeliśmy ten głos, który dochodził z nieba, gdy byliśmy z Nim na górze świętej.” A ponieważ my tam nie byliśmy i wtedy nie słyszeliśmy owego głosu z nieba, sam Piotr mówi do nas: „I tak potwierdzona była mowa proroków.” Nie słyszeliście głosu zesłanego z nieba, ale macie niezawodnie głos proroczy (…) „jako lampę świecącą w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a poranna jutrzenka wzejdzie w waszych sercach”. Gdy więc nadejdzie Pan nasz Jezus Chrystus, wtedy w obecności tego Dnia lampy nie będą konieczne, nie będzie nam prorok czytany, nie będzie otwarta księga apostoła, nie będziemy szukali świadectwa Jana, ani nie będziemy potrzebowali samej Ewangelii. A zatem będą usunięte wszystkie lampy, które nam zapalono w czasie nocy tego świata, abyśmy nie pozostawali w ciemnościach. Po usunięciu tych pomocy co wtedy widzieć będziemy? Najwyższej ojczyzny pragnijmy, za najwznioślejszą ojczyzną wzdychajmy, uważajmy, że jesteśmy tu pielgrzymami. Skąd rosą zostałeś pokropiony, tam do źródła dojdziesz, skąd promień do twego serca został wysłany, tam ujrzysz samo niedostępne oczom ludzkim światło, którego widzenie cię oczyści.

Odczuwam, że wasze uczucia wraz ze mną wznoszą się do nieba, ale ciało, które ulega skażeniu, obciąża duszę. I ja więc odłożę tę księgę, i rozejdziecie się każdy do swego domu. Dobrze nam było we wspólnym świetle, dobrześmy się cieszyli, dobrześmy się radowali, ale odchodząc jeden od drugiego, nie odchodźmy od Pana.

Św. Augustyn, Homilia na Ewangelię św. Jana 35, 8-9

Fot. ks. J. Babiak

1 komentarz

  1. Święta Rito pomóż mi w rozwiązaniu najtrudniejszych spraw,wyzwól mnie z leku.Miej w opiece moją córeczkę,i dopomóż mojej siostrze którą spodziewa się dzieciątka.

Comments are closed.