Dzieła Boże

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Ewangelii na III Niedzielę Adwentu w roku A…

“Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi.”
(Mt 11, 2-11)

Ty jesteś Bogiem wielkim, który sam spełniasz rzeczy przedziwne w ciele i w duszy. Posłyszeli głusi, przejrzeli ślepi, chorzy zostawali uzdrowieni, powstawali z martwych umarli, sparaliżowani zostawali uleczeni. Ale są to cuda dokonane w ciałach. Spójrzmy na duszę. Trzeźwymi się stają, niedawno będący pijakami; wierzącymi się stają ci, którzy niedawno czcili bóstwa; swój dobytek rozdają ubogim ci, którzy zabierali cudze.

Opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Opowiada wszystkie cudowne dzieła Boże ten, kto dostrzega je nie tylko jawne w rzeczach cielesnych, lecz również niewidzialne, ale o wiele wznioślejsze i doskonalsze w umysłach. Albowiem ludzie rozumujący na sposób ziemski bardziej podziwiają to, że Łazarz z martwych powstał w ciele, niż to, że duchowo zmartwychwstał prześladowca Paweł. Wszakże cud widoczny wzywa duszę ku oświeceniu, niewidzialny natomiast oświeca tę, którą już powołał. Opowiada wszystkie cudowne dzieła Boże ten, kto wierząc w cuda widzialne, stara się przejść do zrozumienia niewidzialnych.
Jan Chrzciciel, wielki człowiek pokorny, nad którego nie powstał nikt większy spośród urodzonych z niewiasty, wyznał, iż jest niegodny rozwiązać rzemyk u sandałów Pana swego. Uważano go za Mesjasza i z tego mógłby się chlubić i wywyższać, odrzucił jednak fałszywy zaszczyt, aby zdobyć prawdziwą chwałę.

Św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów 9, 2; 50, 13; 76, 16

 

Fot. J. Toporkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *