Łaska

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Uroczystości Bożego Narodzenia…

Co roku czcimy uroczyście ten dzień, w którym wypełnia się przepowiednia: Prawda z ziemi wyrosła i sprawiedliwość z nieba spojrzała. Prawda zamieszkująca w łonie Ojca wyrosła z ziemi, by zamieszkać także w łonie matki. Prawda, dla której nieba nie starcza, zstąpiła na ziemię, by położyć się w żłobie. Dla czyjego dobra tak wielka wzniosłość przychodzi w postaci takiej niskości? Powstań, człowiecze, bo dla ciebie Bóg stał się człowiekiem.

Czyż mogła zabłysnąć nam większa łaska Boga od tej, by Syna swego Jednorodzonego uczynił synem człowieczym i nawzajem syna człowieczego uczynił synem Bożym? Szukaj występku, szukaj winy, szukaj sprawiedliwości i zauważ, że nic nie znajdziesz, prócz łaski.

św. Augustyn, Kazanie 185

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *