Nasycenie…

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Dwudziestej Niedzieli Zwykłej roku B

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.” (J 6, 51-58)

Pokarm doczesny spożywamy dla podtrzymania życia, ale spożywając go, w końcu jednak pomrzemy Docześnie oczywiście także i ci umierają, którzy pożywają Chrystusa, lecz żyć będą na wieki, bo On jest życiem wiecznym. Kto pożywa ciało i krew Chrystusa, tego Pan wskrzesi w ciele w dniu ostatecznym. Tamten pokarm nasyca głód i pragnienie doczesne, ten czyni nieśmiertelnymi i łączy nas w jedno, gdyż jest znakiem jedności. W tajemnicy tego pokarmu i napoju ukazuje się łączność członków jednego ciała, którym jest Kościół. Jedność tę wyrażają znaki chleba i wina, gdzie wielość łączy się w jedno, chleb bowiem powstaje z licznych ziaren, a wino z wielu winnych gron.

św. Augustyn, Homilie na Ewangelię św. Jana 26, 1-20;

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *