Nie mów: jutro się nawrócę…

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Ewangelii – na trzecią Niedzielę Wielkiego Postu roku C…

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. (Łk 13, 1-9)

Nawróć się ze złej drogi, zacznij żyć dobrze. Zrozum, że nie potrafisz inaczej się poprawić, niż dzięki darowi Bożemu. Kiedy to zrozumiesz, miej również i dla innych życzliwość, aby stali się tacy jak ty. Ty również byłeś przedtem tacy, jak oni. (Obj. Ps 49,30)

Nie przypisuj sobie zuchwale nawet nawrócenia, ponieważ gdyby Bóg nie wezwał ciebie uciekającego, nie mógłbyś się nawrócić. (Obj. Ps 84,8)

I nie powiadaj: jutro się nawrócę, jutro będę się Bogu podobał. Za jednym razem odpuszczone mi zostanie i wczorajsze i dzisiejsze (…). Mówisz prawdę, ponieważ Bóg przyrzekł odpuszczenie twojemu nawróceniu; ale twojemu odkładaniu dnia jutrzejszego nie obiecał. (Obj. Ps 144,11)

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *