Niedziela św. Rodziny

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Ewangelii…

“(…) Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.” Łk 2, 41-52

Święty Augustyn pisał:

Jeżeli pożądasz mądrości, zachowaj przykazania a Pan ci jej udzieli (Syr 1, 26). Napisano tak dlatego, żeby nikt nie próbował osiągnąć głębi mądrości, zanim nie posiądzie pokornego posłuszeństwa (Obj. Ps 118(22),8)
Będąc nauczycielem Jezus pokory powiedział: Nie przyszedłem, abym czynił wolę moją, ale wolę Tego, który mnie posłał. Pycha czyni swoją wolę, pokora spełnia wolę Boga. (Homilie na Ewangelię św. Jana 25, 16)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *