Poczęcie

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Ewangelii na IV Niedzielę Adwentu w roku A…

“Po zaślubinach Matki Jezusa, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego.”
(Mt 1, 18-24)

Maryja pełna wiary pierwej poczęła Chrystusa w umyśle swoim, niż we wnętrznościach. Otom – powiada – służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa Twego. Uwierzyła Maryja i spełniło się, w co uwierzyła. Wierzmy i my, aby spełniło się to, co jest nam potrzebne i czego się spodziewamy.

Aby w wierze tej z większą ufnością umysł mógł kroczyć ku prawdzie, sama Prawda, Bóg i Syn Boży, przyjąwszy na się człowieczeństwo, bez zniszczenia swojej boskości, ustalił i utwierdził tę wiarę.

Myślałem o tym, skąd powinienem nabyć mocy, która by mi umożliwiła radowanie się Tobą. Nie znajdowałem na to żadnego sposobu, dopóki nie wyciągnąłem rąk ku Pośrednikowi między Bogiem a ludźmi, człowiekowi Jezusowi Chrystusowi, który jest wzniesionym ponad wszystko Bogiem błogosławionym na wieki. Woła On: Jam droga, prawda i żywot. On to złączył z naszym ciałem ten pokarm, jakiego ja jeszcze nie byłem zdolny pożywać. Słowo po to stało się ciałem, aby mądrość Twoja, przez którą świat stworzyłeś, mogła się stać mlekiem karmiącym nasze dziecięctwo. Jeśli prawdy szukasz, trzymaj się drogi, bo droga jest zarazem prawdą. Przez Chrystusa przybywasz do Chrystusa, przez Chrystusa człowieka do Chrystusa Boga; przez Słowo, które ciałem się stało, do Słowa, które na początku było Bogiem u Boga.

Św. Augustyn, Kazanie 215, 4; O Państwie Bożym XI, II; Wyznania VII, 18; Objaśnienie Ewangelii św. Jana 13, 4

 

Fot. J. Toporkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *