Podobieństwo

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej VII Niedzieli Zwykłej roku A

Wycisnąłeś na nas, Panie, Twoje oblicze. Stworzyłeś nas na wyobrażenie i podobieństwo własne. Sprawiłeś, że staliśmy się monetą z Twoją podobizną.

Do tego podobieństwa Bożego w człowieku odnoszą się słowa Pana patrzącego na monetę z wizerunkiem cezara: Oddajcie co cesarskie cesarzowi, a Bogu to, co należy do Boga. Jak cezarowi należy się pieniądz z jego wizerunkiem, tak i Bogu dusza oświecona i oznaczona światłością Jego oblicza.

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski – mówi Pan. W ten sposób nawołuje nas do podobieństwa do Boga. Ten, kto dobrze życzy swemu nieprzyjacielowi, podobny jest do Boga. I nie jest to pycha, lecz posłuszeństwo, bo na podobieństwo Boga zostaliśmy stworzeni.

Szuka chwały, kto pragnie się zemścić, ale zwróć uwagę na to, co napisano: Lepiej jest zwyciężyć gniew, niż zdobyć miasto. Nie będziesz pozbawiony chwały przebaczając, ponieważ większy odnosi się triumf, przezwyciężając gniew.

Bracia, winniście kochać wszystkich ludzi, również nieprzyjaciół. Nie jakoby byli już braćmi, lecz aby się nimi stali. W ten sposób winniście się zawsze zapalać w braterskiej miłości, czy to względem tego, który już jest waszym bratem, czy to względem nieprzyjaciela, aby stał się bratem przez miłość. Ćwiczenie się w miłości jest siłą, kwiatem, owocem pięknym, dzielnością, pokarmem, napojem, objęciem bez nasycenia. Jeśli tak nas cieszy w życiowej wędrówce, jakże nas cieszyć będzie w Ojczyźnie!

Św. Augustyn,Objaśnienia Psalmów 4,8; 66,4; 70/2/, 6; 111, 4; Homilia na 1 List św. Jana 10, 7

Fot. ks. J. Babiak

3 komentarze

  1. SAWIETA RITO PROSZE O WSPARCIE MOJEGO WNOKA ABY W NOWEJ PRACY NIE MIAL PROBLEMOW S.R. MODL SIE ZA NAMI..

  2. Święta Rito proszę Cię o nawrócenie mojego męża a mi daj siły bym mogła przebaczyć mu krzywdy wyrządzone mnie i dzieciom.

  3. Nie wiem czy potrafię przebaczyć swoim wrogom,ale modlę się abym potrafiła i proszę o to codziennie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *