Pokorny poganin…

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Ewangelii na 9. Niedzielę Zwykłą roku C…

Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: «Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, mówili, kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę». Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: «Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: “Idź” – a idzie; drugiemu: “Chodź” – a przychodzi; a mojemu słudze: “Zrób to” – a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: «Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu». A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.”
(Łk 7, 1-10)

Wspomnijcie na wiarę owego setnika, poganina z pochodzenia, tak bardzo w sobie słabego, tak niemocnego, że powiedział: Nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach. Nie czuł się godnym, aby Chrystusa przyjąć do domu, a już Go w swoim sercu gościł. Albowiem ów Mistrz pokorny, Syn Człowieczy, już w jego piersi znalazł miejsce, gdzie by mógł głowę skłonić. (…)

Ów setnik nie pochodził z narodu żydowskiego. Wśród ludu wybranego pyszni odtrącili od siebie Boga, a pośród pogan znalazł się pokorny, który Boga do siebie zaprosił. Jezus podziwiając jego wiarę, zganił niewierność Żydów. Wydawało im się, że są zdrowi, gdy tymczasem niebezpiecznie chorowali, kiedy nie rozpoznając Lekarza, zabili Go. Dlatego mówi Pan w innym miejscu, że wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem w królestwie niebieskim, a synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz w ciemności (Mt 8, 11-12). Wyrzuceni zostaną na zewnątrz w ciemności ci, którzy cieleśnie pochodzą od Abrahama, a wspólnie z nim zasiądą do stołu w królestwie niebieskim ci, którzy naśladowali jego wiarę.

Św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów 38, 18; 46, 12

1476492_10206773678874936_8445752410682125618_n

Fot. J. Toporkiewicz

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *