Ufność w Bogu

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej VIII Niedzieli Zwykłej roku A

Zaufają Tobie znający Twe imię, gdy przestaną ufać bogactwom i powabom tego świata. Imię Boże dziś znane jest wszędzie, lecz zna się imię wówczas, kiedy znany jest ten, czyje jest imię. Powiedziano: Pan jest Jego imieniem (Jer 33, 2). Zatem ten, kto dobrowolnie poddaje się Bogu jako sługa, poznał to imię. Zaufają Tobie znający Twe imię, ażeby nie pokładać ufności w tych rzeczach, które wraz ze zmiennością czasu przemijają. To, co w nich ma nastąpić, skoro nadejdzie, staje się przeszłością. Oczekuje się tego z upragnieniem, opuszcza z bólem. W naturze zaś Boga jest tylko to, co jest, a jest sama wieczność. Niechaj więc przestaną kochać i pokładać nadzieję w rzeczach doczesnych, które przemijają i giną, a niechaj się zwrócą do wiekuistej nadziei. Nikt bowiem nie może dwom panom służyć.

I niechaj nie sądzą, że Bóg dając życie wieczne nie troszczy się w świętych i wiernych swoich o to, co doczesne. Mówi Piotr Apostoł: Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż On się o was troszczy. Wznieś ku Panu swoje oczy, a nie będziesz się obawiał, że potkniesz się lub wpadniesz w pułapkę. On bowiem sam wyrwie nogi twoje z sidła.

Św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów 9, 11; 31/2/, 21; 40, 3

Fot. ks. J. Babiak

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *