Drugi czwartek… dzieciństwo i młodość św. Rity

Drugi czwartek: dzieciństwo i młodość św. Rity

Modlitwa do św. Rity – na rozpoczęcie

Boże, Ty w swoich świętych chcesz być czczonym i widzisz wielbiących Ciebie, przyjmij łaskawie to nabożeństwo, które dziś ofiarujemy Twojemu Boskiemu Majestatowi dla uwielbienia Twego Świętego Imienia i dla uczczenia Twojej wiernej służebnicy św. Rity, którą na ziemi uświęciłeś swą łaską i podniosłeś do szczęśliwego oglądania Ciebie w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Rozważanie

Zaledwie nasza Święta została odrodzona w zbawczych wodach chrztu, a już zaczęły się w niej objawiać nadzwyczajne znaki zapowiadające świętość jej życia. Krąży opowieść o tym, że gdy jeszcze była dzieckiem i leżała w kołysce rój pszczół wchodził i wychodził z jej maleńkich ust. W klasztorze w Cascia, jeszcze dzisiaj można dostrzec niewielkie otwory w murach: to pozostałości po pszczołach murarkach, które zwane są także pszczołami św. Rity.

Od najmłodszych lat Rita przejawiała pragnienie służenia Bogu, przestrzegając wiernie przykazań Dekalogu. Stąd stała i niezmordowana troska Świętej, aby wzrastać w miłości do Boga, aby z praktykowania każdej chrześcijańskiej cnoty i szukania tylko tego co bardziej mogłoby się spodobać Bogu rodziły się owoce dobra. Jednocześnie potrafiła wyrzekać się takich przyjemności i radości, które przeszkadzają w drodze do chrześcijańskiej doskonałości. Pośród cnót, które w sposób szczególny zdobią jej dzieciństwo i młodość, wyróżniają się posłuszeństwo wobec rodziców, pogarda dla próżności i luksusu oraz szczególna miłość do Chrystusa Ukrzyżowanego i do ubogich.

Słuchając Słowa (Prz 7, 1-3)

„Synu, przestrzegaj słów moich, moje nakazy przechowuj u siebie! Strzeż mych nakazów, byś żył, jak źrenicy oka – mych uwag. Do palca je swego przymocuj, na tablicy serca je zapisz.”

Cnota: gotowość do służby Bogu

Także do ciebie nieustannie kierowany jest głos Pana: “Przyjdź do mnie, o duszo najmilsza, przyjdź a będziesz ukoronowana prawdziwą chwałą, która nie przeminie”. Lecz jakże często głos Boży nie jest wysłuchiwany!

Postanowienie: rozpoznawać, które to namiętności, będące przeszkodą do wiernej służby Panu, dominują w twym sercu i wzywając wstawiennictwa  św. Rity, prosić o uleczenie serca. Podejmij w tej intencji akty cnót (dziękczynienie, dobre uczynki…), które będą przeciwne do rozpoznanych namiętności.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Modlitwa do św. Rity – na zakończenie

Chwalebna święta Rito, ty, która byłaś godna współcierpieć z Jezusem ukrzyżowanym, wyjednaj nam u Boga tę wielką łaskę, ażebyśmy z poddaniem się woli Bożej umieli znosić wszystkie przykrości i cierpienia naszego życia. Otaczaj nas opieką we wszelkich potrzebach naszego życia. Amen.

Tekst na podstawie: http://www.roccaporena.com/category/quindici-giovedi-di-s-rita/
Tłum.: ks. Łukasz SCJ

4 komentarze

  1. Św. Rito, dopomóż mi odmówić do Ciebie 15 czwartków w wiadomej Tobie intencji.

  2. ŚW. Rito otaczaj moją rodzinę we wszystkich potrzebach naszego życia.

  3. Św Rito dopomóż mi w chwilach ciepienia.Mniej w opiece wszystkich grzeszników niech doznają Bożego Miłosierdzia.
    Św Rito módl się za nami.

  4. Św. Rito dziękuję Ci z całego serca za pomoc okazaną…uwielbiam Cię!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *