Piętnasty czwartek: śmierć św. Rity Modlitwa do św. Rity – na rozpoczęcie Boże, Ty w swoich świętych chcesz być czczonym i widzisz wielbiących Ciebie, przyjmij łaskawie to nabożeństwo, które dziś ofiarujemy Twojemu Boskiemu Majestatowi dla uwielbienia Twego Świętego Imienia i dla uczczenia Twojej wiernej służebnicy św. Rity, którą na ziemi uświęciłeś swą łaską i podniosłeś do szczęśliwego oglądania Ciebie w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Rozważanie – śmierć św. Rity 22 maja 1457 roku, po długiej chorobie, Rita powróciła do domu Ojca. Jej odejściu towarzyszyło powszechne przekonanie, że natychmiast zostanie przyjęta przez Boga. Słuchając Słowa (1 Kor 7, 29-31) „Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali; ci, którzy nabywają,Czytaj więcej

Czternasty czwartek: św. Rita ubogacona darami niebieskimi Modlitwa do św. Rity – na rozpoczęcie Boże, Ty w swoich świętych chcesz być czczonym i widzisz wielbiących Ciebie, przyjmij łaskawie to nabożeństwo, które dziś ofiarujemy Twojemu Boskiemu Majestatowi dla uwielbienia Twego Świętego Imienia i dla uczczenia Twojej wiernej służebnicy św. Rity, którą na ziemi uświęciłeś swą łaską i podniosłeś do szczęśliwego oglądania Ciebie w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Rozważanie – św. Rita ubogacona darami niebieskimi Tym, co wyróżnia życie św. Rity i jest przedmiotem wielkiego podziwu, są liczne cudowne wydarzenia i obfitość nadzwyczajnych łask, których doświadczyła. Pan, który jest zawsze w swoich świętych, chciał ubogacić swą służebnicę obfitymi darami nadprzyrodzonymi. Przypomnijmy te najbardziej znane. Rój pszczół, który wchodził i wychodził z ust maleńkiej Rity. Sucha roślina, która rosła w ogrodzie klasztoru, a którą przez rok opiekowała się RitaCzytaj więcej

Trzynasty czwartek: św. Rita a dobra doczesne Modlitwa do św. Rity – na rozpoczęcie Boże, Ty w swoich świętych chcesz być czczonym i widzisz wielbiących Ciebie, przyjmij łaskawie to nabożeństwo, które dziś ofiarujemy Twojemu Boskiemu Majestatowi dla uwielbienia Twego Świętego Imienia i dla uczczenia Twojej wiernej służebnicy św. Rity, którą na ziemi uświęciłeś swą łaską i podniosłeś do szczęśliwego oglądania Ciebie w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Rozważanie – św. Rita a dobra doczesne Św. Rita od swego dzieciństwa aż do ostatniego tchnienia okazywała, z dnia na dzień, w sposób coraz bardziej wyraźny, właściwy stosunek do dóbr doczesnych. W swoim życiu rezygnowała z radością ze wszystkiego, co nie było dla niej konieczne, dzieląc się tym ze swoją rodziną lub potrzebującymi. Jej serce pozostało wolne i nigdy nie było skrępowane przez światowe pożądania lub pragnienie posiadania dóbr ziemskich. Słuchając SłowaCzytaj więcej

Dwunasty czwartek: św. Rita pokutująca Modlitwa do św. Rity – na rozpoczęcie Boże, Ty w swoich świętych chcesz być czczonym i widzisz wielbiących Ciebie, przyjmij łaskawie to nabożeństwo, które dziś ofiarujemy Twojemu Boskiemu Majestatowi dla uwielbienia Twego Świętego Imienia i dla uczczenia Twojej wiernej służebnicy św. Rity, którą na ziemi uświęciłeś swą łaską i podniosłeś do szczęśliwego oglądania Ciebie w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Rozważanie – św. Rita pokutująca Można powiedzieć, że św. Rita spędziła swoje życie nieustannie pokutując. Nie uważała za właściwe szukać w tym życiu ziemskich radości; źródło jej szczęścia znajdowało się gdzie indziej – w niebie. Aby je odnaleźć gotowa była na wszelkie wyrzeczenia – żadne nie wydawały jej się niemożliwe. Ofiarowywała Bogu w sakramencie Pokuty i Pojednania swoje pragnienia i to pozwoliło jej wzrastać w cnocie. Słuchając Słowa (Mt 5, 23-24)Czytaj więcej

Jedenasty czwartek: miłość św. Rity do bliźnich Modlitwa do św. Rity – na rozpoczęcie Boże, Ty w swoich świętych chcesz być czczonym i widzisz wielbiących Ciebie, przyjmij łaskawie to nabożeństwo, które dziś ofiarujemy Twojemu Boskiemu Majestatowi dla uwielbienia Twego Świętego Imienia i dla uczczenia Twojej wiernej służebnicy św. Rity, którą na ziemi uświęciłeś swą łaską i podniosłeś do szczęśliwego oglądania Ciebie w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Rozważanie – miłość św. Rity do bliźnich Rozpalona Bożą miłością św. Rita żywiła w swym sercu tę miłość, która jest nierozerwalnie związana z przykazaniem miłości Boga, a więc miłość bliźniego. Całe życie Rita okazywała troskę i ciągłą czujność, aby dobrze czynić ludziom w każdy możliwy sposób, bez rozróżniania między krewnymi a obcymi, dobrymi a złymi. Biednych obdarowywała z hojnością; jałmużna była zawsze darem serca. Dla wszystkich miała słowa pocieszeniaCzytaj więcej

Dziesiąty czwartek: św. Rita rozpalona Bożą miłością Modlitwa do św. Rity – na rozpoczęcie Boże, Ty w swoich świętych chcesz być czczonym i widzisz wielbiących Ciebie, przyjmij łaskawie to nabożeństwo, które dziś ofiarujemy Twojemu Boskiemu Majestatowi dla uwielbienia Twego Świętego Imienia i dla uczczenia Twojej wiernej służebnicy św. Rity, którą na ziemi uświęciłeś swą łaską i podniosłeś do szczęśliwego oglądania Ciebie w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Rozważanie – św. Rita rozpalona Bożą miłością Nad całym życiem św. Rity dominuje, absolutnie i w sposób niekwestionowany, miłość do Boga. Miłość, która jest miłością nadprzyrodzoną, jest cnotą fundamentalną – przez nią zostajemy zjednoczeni i żyjemy z Bogiem, który jest Miłością. Cnota miłości była przewodniczką każdej myśli, pragnienia, każdego działania naszej Świętej. Jej miłość objawiała się w żarliwych dążeniach, inwokacjach, w długich modlitwach i w rozmyślaniu o dobroci Bożej,Czytaj więcej

Dziewiąty czwartek: Ukryte życie Rity Modlitwa do św. Rity – na rozpoczęcie Boże, Ty w swoich świętych chcesz być czczonym i widzisz wielbiących Ciebie, przyjmij łaskawie to nabożeństwo, które dziś ofiarujemy Twojemu Boskiemu Majestatowi dla uwielbienia Twego Świętego Imienia i dla uczczenia Twojej wiernej służebnicy św. Rity, którą na ziemi uświęciłeś swą łaską i podniosłeś do szczęśliwego oglądania Ciebie w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Rozważanie – Ukryte życie Rity Nasza święta z Cascia była cała przepełniona pragnieniem zjednoczenia się z Bogiem, do którego dążyła nie inaczej, jak tylko w ciszy i samotności. Gdy miłość, posłuszeństwo lub pobożność zmuszały ją do kontaktów ze światem, Rita nie wahała się opuścić swej celi; jednakże, gdy tylko była wolna od swoich obowiązków, powracała do swojego wyciszenia, oddawała się poruszeniom serca, daleka od hałasu i światowego zgiełku, odczuwała przedsmak radości Nieba; utwierdzałaCzytaj więcej

Ósmy czwartek: Św. Rita miłośniczką krzyża Modlitwa do św. Rity – na rozpoczęcie Boże, Ty w swoich świętych chcesz być czczonym i widzisz wielbiących Ciebie, przyjmij łaskawie to nabożeństwo, które dziś ofiarujemy Twojemu Boskiemu Majestatowi dla uwielbienia Twego Świętego Imienia i dla uczczenia Twojej wiernej służebnicy św. Rity, którą na ziemi uświęciłeś swą łaską i podniosłeś do szczęśliwego oglądania Ciebie w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Rozważanie – Św. Rita miłośniczką krzyża Kontemplacja męki Ukrzyżowanego i gorące pragnienie, aby wziąć na siebie choć część cierpień Chrystusa, były dla św. Rity ciągłym impulsem do pokuty. U stóp Jezusa przebitego na krzyżu wyrażała gorącą tęsknotę swego serca spragnionego cierpień; tam wylewała łzy za grzechy ludzi. Jej łzy i jej pragnienia zostały wysłuchane przez Niebo. Pewnego dnia, podczas gdy gorąco się modliłaCzytaj więcej

Siódmy czwartek: Rita przykładem życia religijnego Modlitwa do św. Rity – na rozpoczęcie Boże, Ty w swoich świętych chcesz być czczonym i widzisz wielbiących Ciebie, przyjmij łaskawie to nabożeństwo, które dziś ofiarujemy Twojemu Boskiemu Majestatowi dla uwielbienia Twego Świętego Imienia i dla uczczenia Twojej wiernej służebnicy św. Rity, którą na ziemi uświęciłeś swą łaską i podniosłeś do szczęśliwego oglądania Ciebie w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Rozważanie – Rita przykładem życia religijnego Zaledwie Rita wstąpiła do klasztoru w Cascii, oczom wszystkich sióstr ukazały się jej niezwykłe cnoty. Była przykładem doskonałej zakonnicy. Zachowywała wiernie i z największą troską wszystkie przepisy Reguły zakonnej. Przyjmowała nakazy przełożonych jako wyraz woli Bożej. Nie uchylała się od obowiązków powierzonych jej we wspólnocie, aby zamiast tego iść za własnymi pragnieniami, nawet gdy te wydawały się dobreCzytaj więcej

Szósty czwartek: Rita wstępuje do klasztoru Modlitwa do św. Rity – na rozpoczęcie Boże, Ty w swoich świętych chcesz być czczonym i widzisz wielbiących Ciebie, przyjmij łaskawie to nabożeństwo, które dziś ofiarujemy Twojemu Boskiemu Majestatowi dla uwielbienia Twego Świętego Imienia i dla uczczenia Twojej wiernej służebnicy św. Rity, którą na ziemi uświęciłeś swą łaską i podniosłeś do szczęśliwego oglądania Ciebie w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Rozważanie – Rita wstępuje do klasztoru Pozbawiona bliskich Rita kieruje swe kroki do Sióstr Augustianek z klasztoru św. Marii Magdaleny w Cascia z prośbą o przyjęcie do wspólnoty. Została jednak trzykrotnie odrzucona. Powody nie są jasne, lecz wydaje się, że siostry nie chciały być zamieszane w spory pomiędzy miejscowymi rodzinami. Dopiero po pojednaniu zwaśnionych rodzin, które dokonało się publicznie pomiędzy braćmi męża Rity a jego zabójcami, Rita zostaje przyjęta do klasztoru.Czytaj więcej