Jedenasty czwartek

Jedenasty czwartek: miłość św. Rity do bliźnich

Modlitwa do św. Rity – na rozpoczęcie

Boże, Ty w swoich świętych chcesz być czczonym i widzisz wielbiących Ciebie, przyjmij łaskawie to nabożeństwo, które dziś ofiarujemy Twojemu Boskiemu Majestatowi dla uwielbienia Twego Świętego Imienia i dla uczczenia Twojej wiernej służebnicy św. Rity, którą na ziemi uświęciłeś swą łaską i podniosłeś do szczęśliwego oglądania Ciebie w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Rozważanie – miłość św. Rity do bliźnich

Rozpalona Bożą miłością św. Rita żywiła w swym sercu tę miłość, która jest nierozerwalnie związana z przykazaniem miłości Boga, a więc miłość bliźniego. Całe życie Rita okazywała troskę i ciągłą czujność, aby dobrze czynić ludziom w każdy możliwy sposób, bez rozróżniania między krewnymi a obcymi, dobrymi a złymi. Biednych obdarowywała z hojnością; jałmużna była zawsze darem serca. Dla wszystkich miała słowa pocieszenia i oświecenia. Nikt nie odchodził od niej nie doświadczywszy prawdziwej miłości: nie oszczędzała na niczym, byle tylko okazać dobro innym. Stała się prawdziwie wszystkim dla wszystkich, aby wszystkich pozyskać dla Chrystusa. [por. 1 Kor 9, 22]

Słuchając Słowa (Rz 13, 8-10)

„Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego! Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.”

Cnota: miłość bliźniego

Przykazanie, aby miłować bliźniego jak siebie samego, zostało ukazane przez Pana jako podobne do przykazania miłości Boga. Ileż to razy zapomnieliśmy o Jezusie Chrystusie, zapominając o ubogim bracie, nieszczęśliwym i grzesznym?

Postanowienie: uczynić akt miłości. Uczyńmy jakieś dzieło miłości, duchowe lub materialne, pamiętając, że kto miłuje bliźniego, wypełnia prawo [zobacz Rz 13, 8]. Na wzór św. Rity usuńmy ze swego serca każdą niechęć, jaką żywimy wobec bliźnich.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Modlitwa do św. Rity – na zakończenie

Chwalebna święta Rito, ty, która byłaś godna współcierpieć z Jezusem ukrzyżowanym, wyjednaj nam u Boga tę wielką łaskę, ażebyśmy z poddaniem się woli Bożej umieli znosić wszystkie przykrości i cierpienia naszego życia. Otaczaj nas opieką we wszelkich potrzebach naszego życia. Amen.

Tekst na podstawie: http://www.roccaporena.com/category/quindici-giovedi-di-s-rita/
Tłum.: ks. Łukasz SCJ

2 komentarze

  1. Św. Rito otaczaj opieką moją rodzinę we wszelkich potrzebach życia. Jezu ufam Tobie.

  2. św. Rito pomoz mi usunac z mego serca kazda niechec, jaka zywie wobec bliznich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *