Dziesiąty czwartek

Dziesiąty czwartek: św. Rita rozpalona Bożą miłością

Modlitwa do św. Rity – na rozpoczęcie

Boże, Ty w swoich świętych chcesz być czczonym i widzisz wielbiących Ciebie, przyjmij łaskawie to nabożeństwo, które dziś ofiarujemy Twojemu Boskiemu Majestatowi dla uwielbienia Twego Świętego Imienia i dla uczczenia Twojej wiernej służebnicy św. Rity, którą na ziemi uświęciłeś swą łaską i podniosłeś do szczęśliwego oglądania Ciebie w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Rozważanie – św. Rita rozpalona Bożą miłością

Nad całym życiem św. Rity dominuje, absolutnie i w sposób niekwestionowany, miłość do Boga. Miłość, która jest miłością nadprzyrodzoną, jest cnotą fundamentalną – przez nią zostajemy zjednoczeni i żyjemy z Bogiem, który jest Miłością. Cnota miłości była przewodniczką każdej myśli, pragnienia, każdego działania naszej Świętej. Jej miłość objawiała się w żarliwych dążeniach, inwokacjach, w długich modlitwach i w rozmyślaniu o dobroci Bożej, która nade wszystko objawiała się w męce i śmierci Jezusa.

Słuchając Słowa (1 Kor 13, 1-13)

„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał,stałbym się jak miedź brzęczącaalbo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowaniai znał wszystkie tajemnice,i posiadał wszelką wiedzę,i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił. A miłości bym nie miał,byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał,nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest,łaskawa jest.Miłość nie zazdrości,nie szuka poklasku,nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu,nie szuka swego,nie unosi się gniewem,nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi,wszystkiemu wierzy,we wszystkim pokłada nadzieję,wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje,[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,albo jak dar języków, który zniknie,lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem,mówiłem jak dziecko,czułem jak dziecko,myślałem jak dziecko.Kiedy zaś stałem się mężem,wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:Teraz poznaję po części,wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:z nich zaś największa jest miłość.”

Cnota: miłość do Boga

Miłość do Boga jest pierwszym i największym przykazaniem Bożego Prawa. Przypominajmy sobie i rozważajmy z głęboką uwagą ten nakaz. Bogu, najwyższej i nieskończonej Miłości, winniśmy najgorętszą miłość. Powinniśmy Go kochać, gdyż On pierwszy nas umiłował i z miłości nas stworzył; posłał do nas swego umiłowanego Syna Jednorodzonego, aby nas zbawić. Jezus z miłości ofiarował się nam: dał siebie całego, aż do śmierci krzyżowej. A w końcu zostawił nam jeszcze siebie w Eucharystii.

Postanowienie: odmawiać akt miłości. Odmawiać raz dziennie akt miłości: Boże mój, kocham Cię nade wszystko z całego serca, ponieważ jesteś nieskończenie dobry i nieskończenie kochania godny, a z miłości ku Tobie kocham bliźniego mego, jak siebie samego i przebaczam doznane obrazy. Panie, spraw, bym Cię kochał coraz więcej.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Modlitwa do św. Rity – na zakończenie

Chwalebna święta Rito, ty, która byłaś godna współcierpieć z Jezusem ukrzyżowanym, wyjednaj nam u Boga tę wielką łaskę, ażebyśmy z poddaniem się woli Bożej umieli znosić wszystkie przykrości i cierpienia naszego życia. Otaczaj nas opieką we wszelkich potrzebach naszego życia. Amen.

Tekst na podstawie: http://www.roccaporena.com/category/quindici-giovedi-di-s-rita/
Tłum.: ks. Łukasz SCJ

4 komentarze

  1. Św. Rito miej w opiece moich bliskich, proszę o dar zdrowia dla Mirka. Jezu ufam Tobie.

  2. Św. Rito otaczaj mnie i moich bliskich opieką we wszelkich potrzebach naszego życia. Św. Rito dziękuję Tobie za wszystkie łaski jakie wyjednałaś dla nas u Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

  3. Sw.Rito naucz mnie kochać moich bliskich, krewnych i znajomych.

  4. sw Rito wspieraj mnie prosze przy codziennym odmawianiu aktu milosci

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *