Siódmy czwartek… Rita przykładem życia

Siódmy czwartek: Rita przykładem życia religijnego

Modlitwa do św. Rity – na rozpoczęcie

Boże, Ty w swoich świętych chcesz być czczonym i widzisz wielbiących Ciebie, przyjmij łaskawie to nabożeństwo, które dziś ofiarujemy Twojemu Boskiemu Majestatowi dla uwielbienia Twego Świętego Imienia i dla uczczenia Twojej wiernej służebnicy św. Rity, którą na ziemi uświęciłeś swą łaską i podniosłeś do szczęśliwego oglądania Ciebie w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Rozważanie – Rita przykładem życia religijnego

Zaledwie Rita wstąpiła do klasztoru w Cascii, oczom wszystkich sióstr ukazały się jej niezwykłe cnoty. Była przykładem doskonałej zakonnicy. Zachowywała wiernie i z największą troską wszystkie przepisy Reguły zakonnej. Przyjmowała nakazy przełożonych jako wyraz woli Bożej. Nie uchylała się od obowiązków powierzonych jej we wspólnocie, aby zamiast tego iść za własnymi pragnieniami, nawet gdy te wydawały się dobre i właściwe. Jednym słowem była żywym ucieleśnieniem zakonnej reguły: w postępowaniu  Rity można było podziwiać pełne i doskonałe jej wypełnienie

Słuchając Słowa (Mt 25, 31-46)

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie.” Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

Cnota: wierność obowiązkom swego stanu

Każda cnota, która się objawia w Świętych, jest cennym pouczeniem dla chrześcijanina. Patrząc na wierność Rity Regule zakonnej, możemy uczyć się o niej, jak kierować własnym życiem. Bez względu na to, w jakim stanie żyjemy, nakłada on na nas obowiązki. Możemy być czasem kuszeni, aby odrzucić te obowiązki, postrzegając je jako nieznośny ciężar, którego należy się pozbyć wszelkimi dostępnymi środkami. Lecz jako wierni uczniowie Jezusa mamy w nich dostrzegać środki uświęcenia. Rodzice i dzieci, przełożeni i podwładni, muszą pamiętać, że najdrobniejszy akt, najmniejszy obowiązek, wszystkie te czynności, które nieraz wydają się nieistotne, są pełne wartości duchowej, są schodami prowadzącymi do nieba.

Postanowienie: zawsze ufać Bogu. Każdego ranka ofiarujmy Bogu uczynki dnia, odmawiając modlitwy i powtarzając podczas dnia akt ofiarowania naszych uczynków  i naszego serca.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Modlitwa do św. Rity – na zakończenie

Chwalebna święta Rito, ty, która byłaś godna współcierpieć z Jezusem ukrzyżowanym, wyjednaj nam u Boga tę wielką łaskę, ażebyśmy z poddaniem się woli Bożej umieli znosić wszystkie przykrości i cierpienia naszego życia. Otaczaj nas opieką we wszelkich potrzebach naszego życia. Amen.

Tekst na podstawie: http://www.roccaporena.com/category/quindici-giovedi-di-s-rita/
Tłum. ks. Łukasz SCJ

3 komentarze

  1. Św. Rito, miej w swojej opiece moją rodzinę, a szczególnie Wojtka i Mirka. Jezu ufam Tobie.

  2. Św. Rito otaczaj opieką moją rodzinę we wszystkich potrzebach naszego życia. Jezu ufam Tobie.

  3. sw Rito naucz mnie prosze zawsze ufac Bogu i ofiarowac uczynki dnia poprzez akty ofiarowania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *