Czternasty czwartek – znak Miłości

Rozważanie

Rita stała się za życia uczestniczką Męki Chrystusa, nosząc jeden z jego cierni. W archiwum klasztornym umieszczone jest opowiadanie, w którym siostry piszą jak Rita medytowała Mękę Pana Jezusa i słuchała kazania wielkopiątkowego. Tak bardzo wzruszyła się Jego cierpieniem, że kiedy wróciła do celi dalej modliła się u stóp krzyża. Wówczas jeden z cierni korony Pana Jezusa oderwał się i zranił ją w czoło tak mocno, że do końca życia miała w tym miejscu ranę i ślad po niej jest do dzisiaj widoczny na jej ciele. To zranienie często się otwierało i wydawało nieprzyjemny zapach, przez co w ciągu ostatnich piętnastu lat swego życia Rita musiała żyć w izolacji od sióstr.

Pomódlmy się dziś za tych, który żyją cierpiąc w samotności, aby dobry Bóg dał im pocieszenie przez Swoją obecność i wysłał im aniołów, którzy się o nich zatroszczą. Pamiętajmy również o intencji oddalenia epidemii i likwidacji jej skutków:

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się za nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami,
Święty Józefie,
Święty Augustynie,
Święta Moniko,
Święta Rito,
Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych,
Pocieszycielko zasmuconych,
Obrono i ucieczko opuszczonych,
Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach,
Przykładzie łagodności i pokory,
Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia,
Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu,
Ozdobo Zakonu augustiańskiego,
Różo miłości,
Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego,
Oblubienico Jezusa cierpiącego,
Święta Rito, cierniem z korony Chrystusa zraniona,
Święta Rito, raną na czole ozdobiona,
Święta Rita, pełna ufności w Opatrzność Bożą,
Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona,
Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa,
Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona,
Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana,

Abyśmy wyrzekli się miłości własnej, uproś nam św. Rito
Abyśmy ćwiczyli się w pokorze,
Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli,
Abyśmy Boga ponad wszystko kochali,
Abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali,
Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali,
Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali,
Abyśmy twoje cnoty naśladowali,

We wszystkich prośbach, wspomagaj nas św. Rito
We wszystkich niebezpieczeństwach,
We wszystkich potrzebach i uciskach,
W każdym smutku i przeciwności,
W krzyżu i cierpieniu,
W godzinie śmierci,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święta Rito.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się
Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Rozważanie w oparciu o książkę: “Rita z Cascia. Życie prawdziwe” M. Polia

Jeśli nie chcesz przegapić żadnego czwartku zapisz się na newsletter, a my wyślemy Ci przypomnienie:

3 komentarze

  1. Święta Rito proszę Cie o zdrowie dla naszej rodziny, o nawrocenie Dawida, proszę Cie bądź przy nim. Święta Rito uproś Jezusa aby oddalił epidemie🌹🌹🌹

  2. Św Rito za Twoją przyczyną proszę o łaskę umocnienia mnie w wierze i miłości.
    Panie na Twojej mocy Ducha Św ulecz serca wszystkich zatwardziałych grzeszników sprowadz ich do Twojego źródła jakim jest łaska Bożego Miłosierdzia.
    Św Rito módl się za nami.

  3. Św Rito orędowniczko spraw trudnych za twoją przyczyną wyproś łaski które do Ciebie znoszę wstawiaj się do Boga w intencjach które noszę w sercu Panie Ty wiesz wszystko.Amen

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *