Drugi czwartek – „Pełnienie woli Jezusa”

Rozważanie

Głównym pragnieniem rodziców św. Rity było żyć zgodnie z wolą Bożą. Byli rodziną średnio zamożną, ale często rozdawali swoje pieniądze biednym, wspomagali ubogich – sobie pozostawiając jedynie to, co było niezbędne do przeżycia. Nie należeli do najbogatszej warstwy, żyli z pracy własnych rąk, ale potrafili roztropnie korzystać z dóbr doczesnych nie zapominając o tych, którzy mają jeszcze mniej.

Pomódlmy się dziś za wszystkich, którzy posiadają mniej dóbr niż my sami – doczesnych czy duchowych. Pomyślmy dziś o jednym z błogosławieństw Jezusa: “Błogosławieni ubodzy w duchu” i zastanówmy się jak realizujemy je w swoim życiu. Poprośmy świętą Ritę o wstawiennictwo, aby pomogła nam uwolnić się od zbyt dużego wpływu dóbr materialnych na nasze życie:

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się za nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami,
Święty Józefie,
Święty Augustynie,
Święta Moniko,
Święta Rito,
Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych,
Pocieszycielko zasmuconych,
Obrono i ucieczko opuszczonych,
Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach,
Przykładzie łagodności i pokory,
Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia,
Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu,
Ozdobo Zakonu augustiańskiego,
Różo miłości,
Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego,
Oblubienico Jezusa cierpiącego,
Święta Rito, cierniem z korony Chrystusa zraniona,
Święta Rito, raną na czole ozdobiona,
Święta Rita, pełna ufności w Opatrzność Bożą,
Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona,
Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa,
Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona,
Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana,

Abyśmy wyrzekli się miłości własnej, uproś nam św. Rito
Abyśmy ćwiczyli się w pokorze,
Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli,
Abyśmy Boga ponad wszystko kochali,
Abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali,
Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali,
Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali,
Abyśmy twoje cnoty naśladowali,

We wszystkich prośbach, wspomagaj nas św. Rito
We wszystkich niebezpieczeństwach,
We wszystkich potrzebach i uciskach,
W każdym smutku i przeciwności,
W krzyżu i cierpieniu,
W godzinie śmierci,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święta Rito.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się
Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Rozważanie w oparciu o książkę: “Rita z Cascia. Życie prawdziwe” M. Polia

Fot. K. Gryglicki

Jeśli nie chcesz przegapić żadnego czwartku zapisz się na newsletter, a my wyślemy Ci przypomnienie:

9 komentarzy

  1. Św Rito miej w opiece mnie ì moją rodzinę proszę o zdrowie dla mnie ì moich dzieci aby zapanowała radość i zgoda ì miłość Św Rito módl się za nami

    1. Święta Rito miej mnie w opiece módl się za nami . Wydrzyj mnie z tej strasznej choroby. Pomóż mi bo wiem że tylko Bóg może mi pomóc z tej choroby. Amen

  2. Święta Rito proszę o orędownictwo w wyproszeniu łaski zdrowia w mojej rodzinie.

  3. Św Rito pomóż nam w trudach i cierpieniach otocz opieką moich bliskich

  4. Św Rito za Twoją przyczyną proszę o łaskę noszenia godnie swojego krzyża zgodnie z Wolą Bożą niech Jego nieskończona miłość napełnia mojego serce ufnością i radością na spotkanie się z Nim w niebie.
    Św Rito módl się za nami.

  5. Ukochana Św Rito proszę o potrzebne łaski o zdrowie dla męża Sebastiana oraz o powrót do zdrowia dla mojego brata Michała i o zdrowie dla rodziców i dla mnie ‘aby ustąpiły bóle stawów i dolegliwości gardła.Jezu Ty się tym zajmij proszę. Amen🙏🙏🙏❤

  6. Św Rito proszę poprzez twoje wstawiennictwo proszę o zdrowie dla siebie ,pracę i o rozeznanie woli Bożej w moim życiu Proszę Cie tez w intencji mojej córki by była zdrowa ,by mogła kontynułować pracę którą lubi.Wyjednaj jej u Boga dar poznania dobrego człowieka by fzięki niemu przyblizyła się do Boga Proszę w intencji Adama uzdrów jego duszę i ciało wyrwij go ze zniewolenia nałogiem Poprzez Twoje wstawiennictwo Św Rito proszę Boga o błogosławienstwo dla siebie i całej grupy modlitewnej Sw Rita Cascia Dziekuje Bogu że dał mi dar poznania Ciebie Św Rito Jezu ufam Tobie Panie Ty wiesz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *